42 personer i Malung-Sälen bär almanackans nya namn

42 personer i Malung-Sälen bär almanackans nya namn

Från och med 2022 införs sju nya namn i vår almanackor, men redan i år är det fritt fram för personer som bär dessa namn att fira. I Malung-Sälen fanns den 31 december 2019, 42 personer som bär dessa namn som tilltalsnamn. Vi frågade ett par av dem om de hade några tankar kring att de i framtiden ”får” fira namnsdag. Vi stämde också av med ”Institutet för Språk och Folkminnen”, om hur det går till när namnen i almanackan väljs ut.

Fram till 1972 hade Kungliga Vetenskapsakademien ensamrätt på att få ge ut almanackor i Sverige. Efter 1972 får vem som helst ge ut almanackor i Sverige och välja vilka namn som ska finnas med. Detta ledde till att under 1990-talet skilde sig listorna över namnsdagar åt mellan olika almanackor. Det blev förvirrande och sedan 2001 har vi åter en gemensam namnlängd i almanackorna. Namnlängden utarbetas av en grupp av företrädare för olika almanacksintressenter.

Namnlängdskommittén enades i början av 2020 om att något revidera de principer som finns i Namnlängdsboken (2000) och som följs i den namnlängd som Namnlängdskommittén ansvarar för. Ett viktigt skäl till revisionen är att kommittén vill skapa möjligheter att föra in flera namn. Måttliga ändringar i lugn takt ska kunna genomföras i namnlängden allt eftersom samhället förändras. Förändringar av namnlängden görs med jämna mellanrum. Sedan den nya namnlängden infördes 2001 har den förändrats vid tre tillfällen: 2011, 2015 och 2018, då sammanlagt åtta namn tillkommit och tre tagits bort.

Kommittén har enats om vissa förändringar i de allmänna principerna, bland annat att namn ska kunna sammanföras på en viss dag om de har någon form av kulturhistoriskt eller språkligt samband. Tidigare smekformer som många i dag har som officiellt namn ska också kunna föras in i namnlängden. I samband med denna revision har kommittén beslutat att införa sju nya namn i namnlängden från och med år 2022, men inga namn försvinner.

– Nej, det är inga namn som tas bort. Det finns en efterfrågan på att fler namn ska få plats i almanackan, vi har en växande befolkning och många fler namn. Det här är en stor förändring, vi har aldrig fört in så här många nya namn på en och samma gång, säger Katharina Leibring.

Engagemanget för namnlängden är stort bland allmänheten, och varje år får Namnlängdskommittén många önskemål och frågor från allmänheten.

– Vi diskuterar och besvarar alla förslag som kommer, förra året kom det in ett 60-tal. Jag kan bli förvånad ibland att det här med namnsdagar lever kvar och är så viktigt för många. Men våra namn är viktiga, det är en del av oss och det kanske blir mer påtagligt om man har sitt namn i almanackan. Namnsdagar är också en del av det sociala kittet, vi letar efter små tillfällen att fira och uppmärksamma varandra, säger Katharina Leibring.

Och för den som ännu inte har sitt namn i almanackan, finns det ändå möjligheter att fira namnsdag. Många namn som inte finns med i namnlängden hör ihop med namn i den, och den som bär ett sådant namn kan med fördel fira sin namnsdag på det samhöriga namnets dag.

– De nya namnen gäller från 2022, då de kommer att finnas i de tryckta almanackorna. Anledningen till att det dröjer till nästa år är att det är lång produktionstid för dem. Det är dock inget som hindrar att namnbärarna börjar fira i år! uppmanar Katharina Leibring.

Källa: Institutet för språk och folkminnen

FAKTA OM NAMNLÄNGDEN
– Namnlängden vårdas gemensamt av Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen.

– I Sverige används idag över 150 000 olika förnamnsformer och alla dessa ryms inte i en namnlängd. Dagens namnlängd innehåller 620 namn, 304 kvinnonamn och 316 mansnamn. Från 2022 blir det 627 namn.

– En kommitté med representanter från Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen har åtagit sig att förvalta namnlängden efter ett antal gemensamt överenskomna principer.

– Även om Namnlängdskommitténs namnlängd är den som används i de flesta almanackor, är det också fritt fram för vem som helst att konstruera egna namnlängder. Det görs på flera håll, till exempel har Mångkulturella almanackan en egen namnlängd och Morgonshowen på SVT Barn hade en egen namnsdagskalender.

CORNELIA Ljungberg Loizou, Malung

Vet du varför du fick ditt namn?
Nej. 

Har du saknat ditt namn i almanackan?
Nej, jag har inte tänkt på det så mycket.

Vet du när din nya namnsdag är?
Nej. 

Har du blivit firad tidigare trots att ditt namn inte funnits med i almanackan? 
Nej, det har jag inte. På Cypern där jag är uppvuxen  firar man däremot namnsdagar mycket mer än här i Sverige. Namnet är betydelsefullt och barnen döps ofta efter mor- och farföräldrar. För att få bli döpt i kyrkan måste ens namn ha biblisk härkomst. 

Det barn som har namnsdag tar ofta med sig något gott att bjuda på till övriga klasskompisar, den dag de har namnsdag. Hemma äter man ofta en middag med familjen för att fira namnsdagen, men det är sällan presenter.

Tror du att du kommer att bli firad nu?
Jag vet inte. Kanske att någon säger grattis på namnsdagen.

TIM Wieselqvist, Sälen

Vet du varför du fick ditt namn?
Nej, det vet jag inte.

Har du saknat ditt namn i almanackan?
När jag var liten gjorde jag det ibland, när de firade andra barn i förskolan och på lågstadiet. Men nu tänker jag inte så mycket på det.

Vet du när din nya namnsdag är?
Nej.

Har du blivit firad tidigare trots att ditt namn inte funnits med i almanackan? 
Nej, inte när det varit Tim, men någon gång har farmor  bakat tårta och vi har fikat och firat lite när jag haft namnsdag med något av mina mellannamn William och Folke. Lite som en födelsedag, fast utan presenter kan man säga.

Tror du att du kommer att bli firad nu?
Ja, det tror jag.

Här ser du de sju nya namnen som införs i almanackan från och med 2022, i bokstavsordning:

Cornelia 3/12 – tillsammans med Lydia. Båda namnen förekom i romarriket. Cornelia fanns i namnlängden fram till 1993 och får nu en ny placering.

Henry 19/1 – tillsammans med Henrik. Henry är den engelska formen av Henrik och sedan länge etablerad i Sverige.

Maja 28/2 – tillsammans med Maria. Maja är en ursprunglig smekform av Maria men används sedan länge som officiellt förnamn. Det har varit ett av de mest populära flicknamnen de senaste årtiondena.

Noa 31/3 – tillsammans med Ester. Båda namnen förekommer i Gamla Testamentet. Noa(h) har blivit ett populärt småpojksnamn.

Olle 29/7 – tillsammans med Olof. Olle är en smekform till Olof men används alltmera som officiellt förnamn.

Regina 12/3 – tillsammans med Viktoria. Regina togs bort ur namnlängden 2011 men återinförs nu på en ny plats. Namnen har båda latinskt ursprung.

Tim 2/11 – tillsammans med Tobias. Tim är en nu populär kortform av Timothy (från Timotheus). Namnen Timotheus och Tobias förekommer båda i Bibeln och anspelar på Guds godhet.

I Malung-Sälen finns 42 personer som har något av de nya namnen i almanackan som tilltalsnamn (den 31/12, 2019):

Maja                 18
Olle                   8
Tim                   8
Cornelia           4
Henry               4

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).