Ändrade restriktioner för allmänheten från och med den 9 februari

Till följd av Folkhälsomyndighetens beslut om lättade restriktioner ändrar Region Dalarna sina riktlinjer för bland annat provtagning för allmänheten från och med den 9 februari.

–Sakta bör vi kunna återgå till det normala, men pandemin är inte över, säger Helena Ernlund.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att ändra de rådande riktlinjerna för åtgärder vars syfte är att förhindra spridningen av covid-19. Detta eftersom den höga vaccinationstäckningen i kombination med att den dominerande omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter.

– Bedömningen är att de rådande åtgärderna inte längre är nödvändiga då smittspridningen inte har samma allvarliga konsekvenser för vården som tidigare. Trots detta uppmanar vi allmänheten till fortsatt försiktighet. Det är viktigt att komma ihåg att smittspridningen fortsätter öka och att väldigt många är sjuka nu, om än inte allvarligt, vilket medför risker i form av till exempel personalbrist inom samhällsviktiga verksamheter, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.

Slopade rekommendationer om provtagning för allmänheten
Några av de restriktioner som kommer tas bort är bland annat råd om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik, råd om hemarbete samt rekommendation om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna. En av de större förändringarna är att rekommendation om provtagning vid covid-19-symtom slopas för allmänheten. Däremot kommer provtagning vara fortsatt rekommenderad för hälso- och sjukvårdspersonal samt äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare.

– Från och med den 9 februari kommer provtagningsindikationerna fokusera på medarbetare inom vård och omsorg samt patienter. Allmänheten kommer sålunda inte behöva testa sig vid symtom, säger Helena Ernlund.

Ändrade rekommendationer för hemkarantän
Förutom ändrade rekommendationer för provtagning slopas även rekommendationen om hemkarantän för allmänheten, medan sjuka vård- och omsorgsmedarbetare kommer fortsätta behöva stanna hemma samt undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar varav två dygn med klar förbättring.

– Att allmänheten inte längre behöver förhålla sig till riktlinjer kring karantän innebär inte att vi kan sluta ta ansvar för att förhindra smittspridningen. Alla ska fortfarande stanna hemma vid sjukdom. Man ska stanna hemma tills man är feberfri, förbättrad och orkar återgå till skola och arbete, säger Helena Ernlund.

De som tillhör en riskgrupp och inte vaccinerat sig löper större risk att bli allvarligt sjuka, och risken ökar i takt med att åldern stiger. Enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer bör ovaccinerade vuxna personer vidta särskilda försiktighetsåtgärder, som till exempel att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Avgörande att vaccinera sig med alla rekommenderade doser
Region Dalarnas framtida uppdrag är att i samarbete med Folkhälsomyndigheten, kommunerna och de andra regionerna fortsätta garantera en hög och jämn vaccinationstäckning i länet.

– Att vi nu kan släppa på restriktionerna beror på att så många vaccinerat sig, och arbetet med dos 3 fortsätter. Vaccination med två doser mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men en påfyllnadsdos är nödvändig för att behålla detta starka skydd, säger Helena Ernlund.

Pressmeddelande 7/2 2022, Region Dalarna

Dela inlägget

Relaterade inlägg