Smitta i hushållet – stanna hemma och testa dig

Nu ska alla som delar hushåll med en person som har covid-19 stanna hemma i sju dagar och testa sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade – oavsett om man har symtom eller inte.
– Vi vill bryta smittkedjorna så tidigt som möjligt för att färre ska blir sjuka och belastningen på vården inte ökar, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare. 

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat förhållningsreglerna för alla de som bor med en person som har en pågående covid-19-infektion.

– Vi vet sedan tidigare att den största risken att smittas är i hushållet, säger Helena Ernlund.

Det innebär att den som bor tillsammans med en person som har testat positivt för covid-19 – oavsett vaccinationsstatus – behöver:

  • Stanna hemma i sju dagar, räknat från den dag personen som testat positivt provtog sig.
  • Testa sig! Om symtom uppkommer sker provtagning direkt vid första symtom. Den som inte uppvisar symtom testar sig fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig.


Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i hushållet testade positivt.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma i sju dagar.

Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig om någon i deras hushåll testar positivt.

– Det enskilt viktigaste du kan göra för att skydda dig själv och andra är att vaccinera dig, säger Helena Ernlund.

Provtagning vid covid-19-symtom återinförs för alla
Sedan den 22 november ska alla som uppvisar symtom provta sig för covid-19 – oavsett vaccinationsstatus.
– Vi vill smittspåra kring alla fall så att vi kan bryta smittkedjor och därmed minska smittspridningen, säger Helena Ernlund.


Pressmeddelande 30/11 2021, Region Dalarna

Dela inlägget

Relaterade inlägg