”Efter omröstningen i kommunfullmäktige är det upp till Länsstyrelsen hur frågan behandlas vidare.”

Hela den politiska majoriteten och kanske framför allt kommunalrådet Hans Unander blev hårt åtgångna i både media och på möten, i och med debatten kring vindkraft, under hela förra året. Även om det inte märkts mycket utåt de senaste två månaderna så har inte debatten lagt sig. Inför omröstningen i kommunfullmäktige står dock majoriteten fast vid sitt tidigare besked: de kommer rösta för att inte använda det kommunala vetot i vindkraftsfrågan.

Hans Unander tycker det är olyckligt att denna fråga skapat så mycket frustration och hårda ord, vilket lett till onödig osämja mellan människor. Han har fått mycket kritik riktad mot sig, som person. Det borde gå att se skillnad på sak och person, oavsett vilken sida man står på, menar han.

En stor del av den kritik som riktats mot kommunens hantering av frågan handlar om arrendeavtalen. Det har sagts att de upprättats på felaktigt sätt, skrivits under av obehöriga personer och därmed ej är giltiga. Dessutom skall de ha mörkats.

Hans Unander anser inte att man mörkat några avtal.

– Avtalen har hela tiden funnits tillgängliga här på kommunkontoret att titta på, för vem som helst. De är offentliga handlingar och vi har aldrig gömt undan dem. Det fanns en politisk enighet kring de avtal som skrevs 2014 och 2017 och de handlade om att kommunen gav vindkraftföretaget, i det här fallet wpd, företräde att nyttja marken, i det fall en park eventuellt skulle komma att byggas i framtiden. Det var långt ifrån klart då – och det är ännu inte helt klart vill jag understryka – att en vindkraftpark kommer att byggas.

Enligt de regler som tidigare gällde hade de som skrev på avtalen behörighet till detta, dock inte för så lång tid som ett av avtalen var underskrivet. Detta blev överklagat och är nu utrett. Som den stora markägare Malung-Sälens kommun är finns ett stort antal markarrendesavtal på kommunkontoret. Det handlar bland annat om mark för telemaster, jakt och fastigheter.

– Skulle vi visa upp alla våra avtal i press, på affischer, annonser eller vad det nu är vi borde ha gjort som motståndarna menar när de säger att vi mörkat, så tror jag att folk skulle tycka det är rätt ointressant. Dock är det så att vi borde ha diariefört den här processen och idag har vi förändrade rutiner.

I höstas skrevs ett nytt avtal med wpd där kommunen tog hjälp av jurister för att utforma och granska. I det nya avtalet förstärktes bland annat villkoren för vem som är ekonomiskt ansvarig för nedmonteringen av verken, när de blivit uttjänade. Avtalet är påskrivet av representanter för både den politiska majoriteten och oppositionen, fullt synligt på kommunens hemsida.

– Jag tycker inte att vi mörkat någonting i den här processen. Ställer man en fråga till mig, så får man ett ärligt svar.

På regeringsnivån är frågan om den kommunala vetorättens vara eller icke vara nu under diskussion.

– Jag tycker att det är fel att ta bort vetorätten, det är bra att den finns. Däremot tycker jag att utredningen och regeringen bör fundera på hur man kan säkra upp att de som vill etablera vindkraft får långsiktiga spelregler.

Hans Unander tillträdde som kommunalråd i Malung-Sälens kommun den 1 april 2017. Sedan dess har han hunnit med att ha en hel del mailkonversationer. Inte underligt med tanke på att det är en period på snart fyra år och det har hittills hunnit bli tiotusentals mail.

Vindkraftsmotståndare har begärt ut varenda mail sedan jag började. Detta håller kommunala tjänstemän sysselsatta med att skriva ut alla mail för att kunna sekretesspröva dem och skicka dem vidare.

Det som kommunmedarbetarna måste ta ställning till är att privata mail och partimail inte är offentliga handlingar. Ej heller arbetsmaterial. Enligt GDPR får de heller inte skicka vidare personuppgifter – mailadresser räknas till exempel som en sådan. Att vidarebefordra de genomgångna mailen på elektronisk väg är inte aktuellt, då risken för manipulation av uppgifterna anses högre i det fallet, än om de skrivs ut på papper. Det är en tidsomfattande process som inte är klar på långa vägar.

– Detta har gjort att jag blivit mycket mer restriktiv att använda mailen som kommunikationsmedel för att värna om integriteten för de som kontaktar mig. Detta i sin tur ledde till att jag blev JO-anmäld för att jag inte svarat skriftligt på en fråga, men den anmälan avslogs.

Hans Unander berättar att hans upplevelse är att företagare som han är i kontakt med för eventuella framtida etableringar i kommunen och egentligen företagare överlag har blivit mer försiktiga i sina mailkonversationer på grund av detta, vilket han tycker är olyckligt.

Frågan är som sagt långt ifrån färdigdiskuterad och efter att svaret från kommunfullmäktiges omröstning skickats till Länsstyrelsen om någon vecka kommer de att påbörja sin prövning av ärendet. Det innebär förmodligen att de kommer att skicka ett kompletteringsföreläggande till wpd för att få reda på mer information. Det kan också tänkas att de anser att fler utredningar behöver göras för att de ska få ett komplett underlag för att göra sin prövning. Denna process brukar ta ett halvår, upp till ett år.

– Efter omröstningen i kommunfullmäktige är det upp till Länsstyrelsen att behandla frågan vidare. Alla inblandade parter måste sedan invänta deras besked.

Dela inlägget

Relaterade inlägg