Malung-Sälen placerade sig högt i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun

För knappt en månad sedan publicerade Lärarförbundet resultatet av sin årliga undersökning där de utser Sveriges bästa skolkommun. Detta för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolans huvudmän. Undersökningen är den största i sitt slag. Till grund för rankingen ligger tio kriterier som bedöms som viktiga för att mäta skolans arbetsförutsättningar och resultat. Malung-Sälen hamnade på plats 70 av 290 kommuner. I Dalarna ligger Malung-Sälen på tredje plats, efter Orsa och Rättvik.

Emelie Albrektsson bor i Sälen och arbetar som lärare i ”Svenska som andraspråk” på Blomsterbäcksskolan i Malung. Hon tror att en utmärkande anledning till det goda resultatet är det samarbete som finns både skolor sinsemellan i kommunen och samarbetet med de specialpedagoger som finns.

– Jag tycker att vi har en bra dialog mellan skolorna hur vi ska utveckla vår verksamhet. Under normala förhållanden har vi gemensamma studiedagar.

Ett av de kriterier där Malung-Sälen fick allra högst betyg var ”Resurser till undervisningen”, där hamnade man på placering 27 av 290.

– Våra språkstödjare är ett exempel på detta – de är guld värda. Jag skulle ha väldigt svårt att bedriva min undervisning, utan deras hjälp. Även all annan personal runt barnen har stor betydelse för att undervisningen ska fungera väl.

I förra veckan fick skolorna i kommunen besked om att kommunen ska spara miljonbelopp på just särskilda stödåtgärder.

– Det förändrar förutsättningarna för oss i vårt arbete och det kommer att bli annorlunda. Framför allt för barnen. Det är bra att vi idag är många vuxna runt barnen och att de får det stöd de behöver ha, redan från F-klass, så de får en bra grund inför sin fortsatta skolgång.

Det är troligtvis inte lönen som lockar lärare till Malung-Sälen. När det gäller det kriteriet hamnar man i undersökningen på 253 plats av 290.

– Nja, skattar Emelie, för mig var det inte lönen, utan det geografiska läget. Jag har tidigare jobbat som skidlärare i Sälen och ville ha nära till skidåkningen. Jag är nyutexaminerad, men för de som jobbat längre än mig och är rotade här är det svårt att byta jobb för att få en högre lön. Det är för långt till andra orter.

Allra högst betyg i undersökningen fick Malung-Sälen för kriteriet ”Andel godkända elever”, där placeringen blev 25 av 290.

– Vi får se nästa år om vi lyckas uppnå samma goda resultat i undersökningen eller om det blir till det sämre eller kanske till det bättre?! Det finns i alla fall en vilja och ett engagemang från skolans personal att förbättra och utveckla, men skolutveckling tar tid oavsett vilken kommun man är verksam i.

De planerade nedskärningarna på resursdelen talar för att just det kriteriet inte ligger i topp nästa år. Det är heller inte säkert att resultaten av förändringarna visar sig redan nästa år – utveckling till både det sämre och det bättre kan, som sagt, ta tid.

Nedan kan du läsa Malung-Sälens resultat för alla tio kriterier.

Resurser till undervisning      27/290
Utbildade lärare                       239/290
Lärartäthet                                39/290
Friska lärare                              91/290
Lärarlöner                                 253/290
Kommunen som huvudman  203/290
Andel barn i förskola               40/290
Meritvärde årskurs 9               94/290
Andel godkända elever           25/290
Fullföljd gymnasieutbildning 262/290

Dela inlägget

Relaterade inlägg