Det anses ”fult” att vilja stanna kvar på sin hemort i glesbygden

I måndags var studie- och yrkesvägledare (SYV) från hela Dalarna inbjudna till Fiskarhedens Trävaru AB för att delta i en SYV-dag. De fick en rundvandring på företaget och en föreläsning av Lotta Svensson, som forskat i utmaningen kring kompetensförsörjningsfrågan och landsbygdsperspektivet.

Dagen arrangerades av ”Arbetsmarknadskunskap i Dalarna” i syfte att öka kunskapen kring arbetsmarknaden i Dalarna och samverkan mellan arbetsliv och skola, som är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan.

-Kompetensförsörjningsfrågan är en av våra viktigaste frågor idag och när vi rustar för framtiden, sa Johan Wedde, personalchef på Fiskarheden Trävaru AB.

20-talet studie- och yrkesvägledare från Dalarna deltog under dagen. Foto: Ulrica Lund Lissman

Deltagarna under dagen var de första att använda den stora konferenssalen på sågverket. Salen sväljer normalt sett 150 åhörare, men nu var den corona-anpassad. 20-talet studie- och yrkesvägledare från Dalarna fick lyssna till Joakim Limberg, säljare på Fiskarheden, som tog dem med på en virtuell rundvandring på sågverket. Om de inte redan hade koll på det fick studie- och yrkesvägledarna se att sågverk inte längre är något som utförs enligt ålderdomliga metoder – det är en ytterst högteknologisk verksamhet. En fysisk rundvandring var inte möjlig på grund av pandemin.

Även Lotta Svenssons föreläsning skedde via länk. Sedan början av 2000-talet har hon forskat i strukturella normer i samhället. Föreläsningen handlade om urbanisering och hur det kommer sig att så många unga väljer bort möjligheter på landsbygden till förmån för städerna.

– Hon tog upp ett intressant ämne som vi brottas med dagligen här på landsbygden. Hon hade i sin forskning bland annat kommit fram till att de som väljer att stanna på en liten ort sällan pratar om det eller visar stolthet över det, då de känner att det av någon anledning anses fult att vilja stanna kvar i sin lilla hemort i glesbygden. De som väljer att flytta ser nästan ned på dem som väljer att stanna, sammanfattar Johan Wedde.

Översikt över sågverksanläggningen. Foto: Fiskarheden

Fiskarheden behöver kompetent arbetskraft och har under många år jobbat för att skapa förutsättningar för ortens ungdomar att utbilda sig och stanna på orten.

– Vi driver en skola här på sågverket tillsammans med Lärcentrum. Vi står för lokaler, de står för utbildningen. I år blir det åttonde året vi kör och på måndag nästa vecka börjar 10 elever, fortsätter Johan.

Utbildningen inleds med 6 veckors teori och följs därefter av praktik på olika sågverk och fem av de som går i årets kull kommer att göra sin praktik på sågverket i Transtrand. I slutet av mars lämnar de utbildningen som fullfjädrade sågverksoperatörer.

Joakim Limberg föreläser om Fiskarhedens högteknologiska anläggning. Foto: Ulrica Lund Lissman

Förra året var det även premiär för en ny utbildningsform på företaget, nämligen GLA – Gymnasial Lärlingsanställning. Det innebär att en elev får en anställning med lön, under sista terminen på hans eller hennes ordinarie gymnasieprogram. Pilotprojektet föll väl ut.

– Idag är eleven anställd här hos oss, så det kan knappast bli ett bättre utfall! Den eleven gick på elprogrammet, men vi är även i behov av samarbeten med fler utbildningsprogram såsom olika industritekniska program – underhållsmekaniker bland annat. De finns inte i vår kommun just nu, säger Johan.

Dela inlägget

Relaterade inlägg