Region Dalarna vill köpa fastighet i Sälen för att bygga en ny ambulansstation

Diskussioner om ett så kallat blåljushus, där man samlar räddningstjänst, ambulans och polis, har funnits i Sälen. Med tanke på att ett nytt polishus planeras i Sälens by och att Region Dalarna nu planerar att köpa en fastighet på Västerdalälvens västra sida för att bygga en ny ambulansstation, verkar det som att idén om ett blåljushus är lagd åt sidan.

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att godkänna köp av en fastighet i Västra Långstrand till en köpesumma på en miljon kronor. På marken som idag ägs av ett fastighetsbolag står en befintlig byggnad, men avsikten är enligt Bo Brännström, ordförande i Fastighetsnämnden på Region Dalarna, att en ny byggnad ska uppföras och användas som ambulansstation:

– De är trångbodda på ambulansstationen i Sälen, det är ingen bra arbetsmiljö. Lokalerna är anpassade för en dygnsambulans, men sedan 2010 verkar två ambulanser i Sälen under vintertid. Enligt en prognos där turismnäringen spås en kraftig utbyggnad de närmsta åren, behövs ytterligare en dygnsambulans och två sjuktransportbilar.

Bo Brännström. Foto: Region Dalarna

Platsen på västra sidan är vald utefter det strategiska läget. Det är nära till utryckningsvägar och lättillgängliga in- och utfarter. Malung-Sälens kommun och ambulanspersonal som idag jobbar i Sälen har uttryckt önskemål om att ambulansstationen bör placeras i dalgången och inte uppe på fjället.

Foto: Region Dalarna

Bo Brännström säger att det kräver mycket planering och saker och ting kan hända på vägen, innan man kan börja bygga. Bygglov ska sökas och beslutas och överklagan kan ske, men ett preliminärt startdatum för den nya ambulansstationen är december 2022.

Dela inlägget

Relaterade inlägg