Nytt badhus på sportfältet i Malung år 2023 – om allt går enligt plan

För närmare ett år sedan stängdes dörrarna till Skinnarbadet för sista gången. Legionellabakterier hade upptäckts och för att inte riskera folks hälsa tog kommunen beslutet att stänga badhuset, som till dess tjänat ortsborna med badmöjlighet sedan början av 70-talet.

Under vintern och våren har olika alternativ dryftats och kommunen har nu kommit fram till att den bästa lösningen är att bygga ett nytt badhus. En dialog har förts med aktiva föreningar i Malung och nu är Henrik Johnsson och Viktor Nodén vid service- och teknikförvaltningen i full färd med att ta fram förfrågningsunderlag för en upphandling av en nybyggnation.

Processen innan ett nytt badhus finns på plats är indelad i tre faser. I dag finns beslut på att genomföra fas 1, där man kommer att få fram en grov kostnadsuppskattning. Därefter krävs nya politiska beslut innan man kan gå vidare till fas två och ytterligare beslut innan fas tre kan påbörjas. Först i fas tre påbörjas själva projekteringen.

– Vi i den politiska majoriteten tycker att det är väldigt viktigt att vi får ett nytt badhus på plats och vi vet att invånarna månar om det. Jag hoppas på ett ja i folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället, så att vi kan använda arrendepengarna till att skapa detta, säger kommunalrådet Hans Unander.

De eventuella ekonomiska medlen från vindkraftverken kommer inte att finnas till hands förrän parken på Ripfjället i så fall är i drift.  Detta löser man med att ta lån som knyts till arrendepengarna.

Arrendepengar eller inte – majoriteten anser att en kommun i Malung-Sälens storlek bör ha ett badhus för att vara attraktiva för befintliga och nya invånare – man vill bygga hur det än blir.

– Det är en tuff och dyr investering som troligen kommer att kosta tresiffriga miljonbelopp. Vi måste försöka lösa det även om vi inte skulle få arrendepengar, men då blir det riktigt tufft och det kommer att belasta ekonomin hårt, säger Hans Unander.

Det finns grova skisser på vad badhuset skulle kunna innehålla. En 25 meters bassäng med 6-8 banor, en multibassäng (för till exempel rehabverksamhet) och en mindre, grund bassäng för de allra minsta, ligger som förslag. Man poängterar att det än så länge bara är förslag och kan komma att ändras med tiden. Man är överens om att bad- och vattenverksamhet ska vara dominerande i den nya hallen. Övriga verksamheter kommer troligtvis inte att ges något större utrymme.

– Alla blir inte hundra procent nöjda, men det måste hålla ekonomiskt. Vi måste se till att vi har klart med ekonomin innan vi kan dra igång ett sådant här stort projekt, fortsätter Hans.

Det är också klart att det nya badhuset ska ligga på sportfältet.

– Vi har gjort markundersökningar åt väster, åt norr och söder om ishallen och marken i det området fungerar bra att bygga på, menar Henrik Johnsson.

Vad som händer med det gamla badhuset kan man idag inte svara på. Det finns diffusa tankar om framtida verksamheter, men det är en bit kvar innan beslut.

Dela inlägget

Relaterade inlägg