Vasaloppsfunktionärerna får färre uppdrag, utspridda på fler dagar

Vasaloppsfunktionärerna får färre uppdrag, utspridda på fler dagar

Det är fyra och en halv vecka kvar innan Vasaåket drar igång. Vasaåket är Vasaloppets coronaanpassade variant av de klassiska loppen under Vasaloppets vintervecka. Deltagarna får i år drygt tre veckor på sig att genomföra det eller de lopp de anmält sig till. Precis som det innebär andra förutsättningar för åkarna, innebär det även andra förutsättningar för funktionärerna. Om det nu blir något ”Vasaåket”.

Johan Eriksson är tillförordnad VD på Vasaloppet:

– Vi ser just nu över vad den nya pandemilagen innebär för oss, men det verkar som att vi kommer att kunna köra som vi har tänkt. Men vi håller på att se över allt, i detalj.

Man väntar sig färre antal deltagare och därmed behövs mindre funktionärer totalt sett, men arbetspassen kommer naturligtvis att spridas ut över flera dagar, 24 stycken, närmare bestämt.

– Det kommer att bli mindre flöden av åkare i arenan och det innebär att det inte krävs lika många funktionärer. Däremot blir det fler dagar för funktionärerna att välja på när de vill utföra sina respektive arbetspass.

Johan Eriksson, tillförordnad VD på Vasaloppet.

Tanken är att funktionärer ska finnas på plats vid de olika Vasaloppskontrollerna och andra positioner i arenan under alla dagar, i tre veckor.

– Detta annorlunda sätt att arrangera Vasaloppsveckan gör att det blir omställningar för alla och dessa är vi ödmjuka inför. Det ger fundering och det har vi all respekt för, men vi känner oss också, som alltid, väldigt trygga med våra funktionärsföreningar och det arbete de utför.

Johan nämner Vasaloppskontrollen i Mångsbodarna som ett exempel på hur de förändrade förutsättningarna kan se ut.

– Under en loppdag i en normal vintervecka med högt flöde av åkare genom Mångsbodarnas kontroll är det runt 120 funktionärer på plats. Under en dag i Vasaåket med lågt flöde räknar vi med att det räcker med ned till en handfull funktionärer.

Lars Habing, sportchef i Sälens IF.

I Sälens IF har man under ett normalt år alla funktionärer klara vid den här tiden. I år är allt omställt. Omfattningen av funktionärsuppdragen och var de utförs är annorlunda.

– För oss är det mycket som blir omställt eftersom starten kommer att gå på Tjärnheden och inte på startfältet. Det blir olika starttider istället för startgrupper till exempel. Det gör att vi får nya positioner och några nya uppgifter. Vi kommer i dagarna att börja mobilisera folk till dessa, säger Lars Habing, sportchef i Sälens IF.

Han intygar att allt är väldigt coronaanpassat. Det kommer inte att vara mycket folk samtidigt på Tjärnheden – dit kommer man bara precis innan start. Alla Sälens IFs sektioner vet vilka utmaningar de står inför och att alla är på tå.

– Det är en del nya uppdrag som sagt, men totalt sett är antalet arbetstimmar något färre. Vi brukar ligga någonstans runt 450-460 timmar, i år gissar jag att vi hamnar på runt 400 timmar.

– Vi hoppas nu att vi kan genomföra Vasaåket, men den makten ligger inte hos oss.

Flitiga, små funktionärer i Smågan, 2020.

Att bemanna kontrollen i Smågan under Vasaloppssöndagen har fallit på Lima IFs lott. Så även i år, med tillägget att man ska bemanna även under lördagen.

– Totalt sett tror jag att vi hamnar på ungefär lika många funktionärstimmar, men de blir fördelade över två dagar istället för en, säger Ola Matsson, kontrollchef i Smågan.

Foto: Vasaloppet, Ulf Palm.