Malungs Elnät fixar utomhusgym på sportfältet

Möjlighet till bra friskvård och närheten till denna, för Malungs Elnäts personal, var startskottet till att de nu bygger ett utomhusgym på sportfältet i Malung, i anslutning till elljusspåret. Om allt går enligt plan och flyter på som det är tänkt kommer det nya utegymet att stå klart i slutet av juli. I en drömvärld är det klart före semestrarna.

Daniel Segerholm är VD på Malungs Elnät, sedan juni förra året:

– Styrelsen tog ett beslut i december att vi skulle göra detta. Därefter har vi diskuterat med kommunen om bästa platsen för att uppföra det och nu håller vi på att färdigställa ett avtal om översynen, som de kommer att sköta. Vi står däremot för själva bygget och kostnader för eventuella åtgärder i framtiden. Vår förhoppning är att detta ska nyttjas av alla och att sportfältet blir en attraktiv plats för invånarna här i Malung att vistas på, även på sommaren.

På höjden ovanför skidstugan och skyttehallen har grävmaskinen redan varit igång ett tag för att bereda marken inför leveransen av utrustningen. Utegymet kommer att innehålla 10-12 stationer och en liten äventyrsbana, där barnen kan vara när mamma och/eller pappa tränar. Området omfattar ungefär 150 kvadratmeter och kommer att vara belyst.

– Utegymet är en slags sponsring från oss som gagnar både vår egen personal och befolkningen. Det finns fler som varit med och stöttat projektet med ideella arbetstimmar, då lite skog har avverkats. Malungs IF kommer att hjälpa till med monteringen av utrustningen. Vi har hjälpts åt på ett bra sätt. Blir detta lyckat så ser vi gärna att vi kan genomföra ett liknande projekt vid vårt kontor i Transtrand, säger Daniel.

På kommunens fritidsförvaltning välkomnar man initiativet med utegymet.

– Detta är ett tilltalande initiativ från ett företag som vi gärna ser mer av. Det är ett jättekliv i den riktning som fritidsenheten fått i uppdrag från politikerna att gå – mot mer attraktivt sportfält. Det gör att sportfältet kan utvecklas väldigt snabbt till en oas för såväl äldre som yngre, säger Anders Fält, chef för fritidsenheten.

Kommunen kommer under sommaren att lägga flis på den belysta femkilometersslingan, för att göra den än mer tilltalande att gå på och säker att springa på. Belysningen ska också moderniseras, men det kommer ta närmare ett år att genomföra.