Lima Skidstadion ska fräschas upp för 7,8 miljoner kronor

Denna vecka anländer de första grävmaskinerna för att påbörja det hett efterlängtade arbetet med att bygga ut skidstadion i Tandö. Framför allt handlar det om att möjliggöra för rullskidåkning, men som en följd av detta dras vissa bansträckningar om och variationen på spår blir bättre även för vinterskidåkning. Dessutom blir stadion mer publikvänlig.

– Tålamod! Det måste man ha i sådana här projekt, annars kan man lägga ned direkt!

Detta säger Mo Per Persson, projektledare för ombyggnationen och han vet vad han talar om. I maj 2014 påbörjades tankarna kring det som nu ska förverkligas och det första officiella mötet hölls i oktober samma år. Hade de vetat då, vad de vet idag, hade de förmodligen aldrig börjat. Men skam den som ger sig!
Biträdande projektledare Tommy Mattsson skrattar och tänker tillbaka:

– Första kalkylen vi hade låg på 40 miljoner och innehöll även servicebyggnader, motorbana och en massa annat, men säger de inte att man måste sikta mot himlen för att nå trädtopparna, eller hur var det nu? Vi blev i alla fall rekommenderade att banta ned det hela till delprojekt, vilket vi nu gjort.

Tommy törs och vill inte gissa på hur många timmar som Mo Per och kollegan Mats Edvardsson har lagt ner på ansökningar, men säger ändå att en siffra under tusen är i underkant.

Lima Skidstadion
Så här ser stadionområdet ut idag. Illustration: Tage Jonsson

Vad är det som tagit tid? Är det planritningar? Projektering? Planering av flöden? Ja, delvis, men framför allt är det bidragssökandet och all den ofantliga eftersökning, dokumentation och administration som det kräver. Lima Skidskyttegille och Lima IF äger stadion tillsammans och all den nedlagda tiden har resulterat i drygt 7 miljoner i bidrag. Föreningarna själva står för en del av detta. Övriga bidragsgivare är Länsstyrelsen, Malung-Sälens Kommun, Lima Besparingsskog, Allmänna Arvsfonden, Dalarnas Idrottsförbund och Leader Dalälvarna (den sistnämnda har ännu ej beviljat).

– Det är kolossalt tidskrävande med alla dessa kontakter, möten och ansökningar åt alla håll, men när vi står här idag måste vi ändå säga att det var värt det, säger Mo Per som haft ovärderlig hjälp av Mats Edvardsson.

Tommy och Per pekar runt stadion i olika riktningar och berättar:

– Vi kommer att få 3,3 kilometer asfalterad rullskidbana, uppdelat på fyra olika slingor: 0,7, 1,2, 1,5 och 2,5 kilometer. På dessa kan vi arrangera tävlingar och erbjuda helt nya träningsförhållanden. Skidskyttevallen kommer att förstärkas och tack vare de nya asfalterade banorna kommer rullstolsbundna kunna ta sig bakom den stora rullstensåsen där vi kommer att anlägga handikappanpassade bryggor för bäckfiske, något som vi tror är unikt för vårt område.

Bäckfiske i Tandö
Mo Per visar var bryggorna för bäckfiske ska anläggas.

– Klubbhuset kommer att handikappanpassas, vi får en ny och större parkering så vi i möjligaste mån kan behålla besökare på rätt sida vägen (så de inte måste korsa den). Den nya sträckningen på elljusspåret ger möjlighet till glidtester och den gör att vi får ett upplopp där åkarna inte enkelt kan glida in i mål, utan måste kämpa lite och de syns fler gånger för publiken. Straffrundan blir justerad till godkänd bredd och spåret blir lite tuffare – för seniorerna, ler Tommy.

Kanske är leendet med tanke på den nyligen rekryterade åkaren, världsstjärnan Stina Nilsson från Malung. Hon och klubbens andra landslagsåkare, som slog igenom stort i vinter, Johanna Skottheim kommer säkerligen att behöva de tuffa backarna att träna och tävla i.

– Det är fantastiskt att Stina valt att tävla för oss, vi hoppas att det kan bli ett lyft för hela verksamheten. Och vi är oerhört glada att ha Johanna som vår stora skidskyttestjärna, hon är en ödmjuk och bra tjej som alltid ställer upp – riktigt roligt att hon äntligen fått lyckas! Det är viktigt för våra ungdomar att ha dessa tjejer att se upp till. När vi nu får en utbyggd och förbättrad stadion gör ju inte det saken sämre. Nästa steg kanske blir att vi måste bygga ut läktaren, säger en entusiastisk Tommy.

Rullskidspår
Framtida asfalterade rullskidspår.

Tanken var från början att bygget skulle ha påbörjats redan förra året, men en överhettad byggmarknad satte stopp för det – det fanns inga entreprenörer tillgängliga. Per, Tommy med föreningsvänner satte sig inte och rullade tummarna under tiden de väntade på entreprenörer…tvärtom – de skapade ytterligare ett projekt! Detta innefattar anslutning av rörledningar från Västerdalälven för snökanonerna och utbyggnad av elledningar och belysningsmaster inom stadionområdet.

– Under projektets gång har vi köpt in mark från 12 småskiften runt stadionområdet så idag äger Lima Skyttegille nästan all mark, vilket underlättar betydligt för framtida projekt. Det finns fina cykelleder som skulle kunna binda samman Tandö Skidstadion med Äråbadet och tillsammans hoppas vi att dessa båda anläggningar kan bli en nyckelanläggning i Lima, som kan locka människor till bygden och med utbyggnaden bli till nytta för hela området Malung-Lima-Sälen, säger Mo Per.

På toppen
Tommy och Mo Per i mitten av den "nya mördarbacken", som blir ännu tuffare än innan.

Mo Per har i många år bott ”utomsocknes” och har sett hur många andra föreningar runtom i landet sköts och många goda exempel har passerat framför hans ögon, men han menar att Lima Skyttegille tillhör en av de bäst underhållna.

– Hade det inte varit för Pars Alf Johansson och hans engagemang och struktur så tror jag inte att denna förening hade varit där den är idag. När föreningen startade 1967 så gjorde han till exempel iordning medlemskort för 50 år framåt. Det kan man kalla förutseende, eller hur? Hans arbete är grunden till att vi idag är så livskraftiga som vi faktiskt är.

Utstakning
En del skog har tagits ned för att ge plats åt de nya rullskidbanorna.

Alla investeringar som nu görs är av avgörande betydelse för att anläggningen ska uppnå de högt ställda framtida miljökraven. Byggnationerna har en stor positiv miljöpåverkan. Exempelvis slipper man att köra ut snö till spåren i samma utsträckning eftersom de nya rörledningarna har vattenuttag på sju olika ställen, till skillnad från tidigare ett. Man gör också en energibesparing då man byter ut alla belysningsarmaturer. Alla grusmassor som bygget kräver, förutom själva asfalten, kommer att tas och krossas från stadionområdet, vilket innebär att inga grusbilar kommer att trafikera vägarna.

– Om allt går enligt plan så ska det mesta vara klart i augusti. Det enda som då kommer att saknas är asfalten på ytterslingorna och det blir gjort nästa år. Vi har en liten, liten förhoppning om att kunna köra en rullskidtävling i höst. Och tänk om både Johanna och Stina kunde vara med på den…funderar Tommy och utbrister:

– Hä a vär gör läjle!

LIMA SKIDSKYTTEGILLE
Aktiva juniorer
Måns Jernberg
Sebastian Jansson
Hampus Bexelius

Aktiva seniorer
Johanna Skottheim
Stina Nilsson
Tobias Arwidsson
Simon Hallström

Aktiva ungdomar
15-20 st

Samarbetspartners i projektet
Lima Skyttegille
Lima IF
Funktionsrätt Malung-Sälen
Funktionsrätt Dalarna
Föräldraföreningen Fokus