28 Valborgseldar i kommunen – från Tyngsjö till Sörsjön

Räddningscheferna runtom i länet uppmanar till försiktighet med eldning eftersom det fortfarande finns risk för gräsbränder och spridning av dessa. Inget eldningsförbud råder, men ska man elda måste detta anmälas till räddningstjänsten. Enda dagen på året då man får elda efter mörkrets inbrott är Valborgsmässoafton.

– För att vi inte ska få onödiga larm, måste alla brasor anmälas till oss. Vi brukar ha närmare 15 eldar anmälda, men i år har vi över 20. Jag gissar att det delvis beror på Coronaviruset och att folk är hemma i större utsträckning. Troligen har många samlat på sig rishögar på sin egen gård under flera år, men inte haft tid eller tillfälle att göra det. Nu finns den tiden. Dessutom är det en trend generellt att brasorna nu för tiden är mindre. För inte så många år sedan var brasorna betydligt större och även arrangemanget runtomkring med körsång, vårtal och så vidare. Idag är det få som känner att de vill ta ansvar för detta och därför har antalet stora brasor minskat.

När ingen vill ta ansvar för dessa är det bästa att låta bli, menar Per Hampus. Som ansvarig för en brasa ska man ha tillgång till släckutrustning och bevaka elden tills den brunnit färdigt – man ska helt enkelt gå eldvakt. Skulle överträdelse av denna regel ske, finns risk för att det klassas som allmänfarlig vårdslöshet och kan bli ett polisiärt ärende.

Per Hampus

– Jag tror att flertalet av det stora antal brasor som nu är rapporterade inte är traditionella Valborgseldar utan mer ett sätt att göra sig av med rishögen på den egna tomten. Kanske är det också så att folk i större utsträckning fått kännedom om att man måste anmäla till oss innan man eldar och att man faktiskt inte får elda efter mörkrets inbrott, utom just idag. Vi är väldigt tacksamma för att folk ringer, då vi slipper åka ut på onödiga larm. Eldarna i vår kommun kommer enligt anmälningarna att brinna ända från Tyngsjö till Sörsjön.

Räddningschefen konstaterar att det, trots att marken är torr, verkar bli ganska bra eldningsväder eftersom det enligt prognosen ska regna i natt.

– Det ser bra ut, men jag vill påminna om att man inte får elda miljöfarligt material i sina rishögar, såsom målade brädor och annat – bara rent trä och ris.

Konceptet med mindre brasor passar under rådande omständigheter rätt bra, då folksamlingar ska undvikas.

Folkhälsomyndigheten skriver om Valborgsfirandet på sin hemsida:

”Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus.

– Det går bra att vara utomhus, men vi kan alltså inte samlas för många på samma plats och det behöver vara glest mellan människor, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.”