Zara hoppas kunna bli ett komplement till den konventionella vården

Logotypen till Zaras företag VINDA är mycket riktigt: en vinda. Namnet och symbolen är valda med omsorg för att visa vad hon jobbar med. På sanskrit betyder ”vinda” att hitta någonting. Vindans cirkelform står för helheten som en människa utgör och cirkelns ekrar visar de olika delarna av människan. I vindans mitt finns ett nav som håller ihop allting. Mycket kort beskrivet handlar Zaras verksamhet om att reda ut sådant som man upplever som trassligt och få hjälp med att linda upp trassel på vindan så det blir ”ordning och reda”.

Zara är uppvuxen i Sillerö, söder om Yttermalung, men bodde i andra delar av landet i ungefär 10 år för att jobba och utbilda sig till beteendevetare. Sedan tiotalet år tillbaka är hon åter på hemmaplan i Malung och har arbetat som biståndshandläggare på socialförvaltningen, samtidigt som hon parallellt haft en liten yogaverksamhet och fortsatt att förkovra sig i beteendevetenskapen. Även när tidningen träffar henne är köksbordet fullt med litteratur som tillhör en kurs i Alkohol- och drogterapi. För någon månad sedan tog hon steget för att ge all energi till intresset att jobba direkt med människor och handgripligen hjälpa dem med att komma tillrätta med sina psykiska tillstånd.

– Jag jobbar efter övertygelsen att det finns en koppling mellan kroppslig närvaro och psykisk hälsa. Jag vill visa hur man kan jobba konkret och direkt med kroppen för att hitta en bra balans i livet. I över 17 år har jag jobbat med meditativa rörelseformer och har sett att det har en positiv effekt.

I över 17 år har Zara jobbat med meditativa rörelseformer.
Till exempel yoga i olika former.

Hon arbetar främst med tre delar, som går i varandra:

– Det är rörelse, beröring och samtal. Fokuset ligger på att hitta andra sätt än att jobba med tankeprocesser, vilket passar för vissa, men inte för alla. I lägen där människor upplever höga eller till och med traumatiska stresstillstånd är det inte alltid möjligt att bota oro och ångest, bara genom att vända tankar. Alla har inte tillgång till rationellt tänkande just då, utan behöver göra något konkret. Då kan jag hjälpa till.

På det nyfixade loftet kommer hon i sommar att ha kurser och föreläsningar om stresshantering.

Zara har under flera år lett yoga-pass på TRIM (Träning i Malung) och arrangerat workshops kring stress i både Malung och Äppelbo. Det har varit uppskattat både av människor som själva upplevt stress och av de som jobbar med människor som har stressproblem.

– Genom att jobba med rörelse och beröring kan man få ordning på lindrigare oro, ångest och nedstämdhet. Har man väl lärt sig tekniken, kan man själv jobba vidare och linda upp tråden på sin vinda och skapa ordning och lugn. Har man allvarligare symtom kan många av teknikerna vara till hjälp, men då krävs att man samtidigt har kontakt med den konventionella vården och får behandling därifrån. Jag hoppas kunna vara ett komplement till den konventionella vården med de här metoderna. Forskning inom neuropsykiatri ger mer och mer kunskap om varför de här teknikerna fungerar och kroppsbaserade metoder kommer förhoppningsvis få mer utrymme inom vård och behandling i framtiden.

Eftersom loftet går i allmogestil fick konceptet helt enkelt heta: allmogeyoga.

I dagarna har Zara, med hjälp av familjen färdigställt ett loft ute på gården, hemma i Myckelbyn. Det kommer att fungera som yoga- och föreläsningslokal för kurser i stressrelaterad rörelse, under sommaren. Kurserna kan hållas både för enskilda personer, eller i grupp. För privatpersoner eller för företag. I det senare fallet kan det vara en hjälp i arbetsmiljöarbetet.

– Det ska bli väldigt roligt att inviga loftet och se hur det fungerar! Miljön är perfekt för verksamheten och det har varit ett familjeprojekt att göra i ordning det. Pappa är rörmokare, mamma har agerat sömmerska och sambon är snickare – en perfekt blandning av kompetenser för detta bygge. I princip allt här inne är återbrukat, det känns bra!

Rörelse är ett centralt ord i allt som Zara jobbar med. Det gäller att skapa en medveten närvaro, att närma sig navet av hjulet för att klara av att hantera tankar, minnen, känslor och förnimmelser. Rörelsen, vilken den än må vara, kan hjälpa till att uppnå detta. Dans är en av de rörelseformer som hon jobbat med mycket tidigare. Orientalisk sådan till exempel, liksom afrodans. Hon har även jobbat med scenisk framställning. Den som vill kanske kan inspirera henne att återuppta dessa rörelseformer igen, på ett eller annat vis?