Hur fortskrider vaccinationerna i Malung och Sälen? ”Vi öppnar upp bokningstiderna för varje vecka, så fort vaccindoserna är på plats.”

Hur fortskrider vaccinationerna i Malung och Sälen? ”Vi öppnar upp bokningstiderna för varje vecka, så fort vaccindoserna är på plats.”

Denna vecka har invånarna i kommunen fått ett allmänt meddelande i brevlådorna om vaccineringen, som görs via Region Dalarna. Åldersgruppen 75-79 år har fått veta att de från och med nu kommer att kunna boka en tid för vaccination på webben. Personal, rutiner och lokaler för att göra detta finns, men så länge vaccinationsdoserna inte finns på plats på vårdcentralerna i Malung och Sälen kan inga bokningsbara tider öppnas upp. Väldigt många hör av sig till kommunens båda vårdcentraler för att få svar på sina frågor om när de kommer att få sin vaccination.

– Alla kan vara lugna för att de kommer att få sitt vaccin. Dock kan vi i dagsläget inte säga när de olika åldersgrupperna får det, eller exakt när de olika vaccinationsfaserna kan påbörjas. Det beror på att vi dagligen får nya besked, ibland olika besked flera gånger på en och samma dag, om hur många doser vi kommer att få varje vecka, säger Lena Branäs som är vaccinationssamordnare på Malungs Vårdcentral.

De nya och varierande besked som ramlar in dagligen hos vårdcentralerna gör det utmanande att planera alla vaccinationer, men hittills har de lyckats bra med den processen.

Sprutor klara för användning.

– Allt vaccin vi får vecka för vecka portioneras ut så fort det går. De sena besked vi får gör att kallelserna, eller rättare sagt erbjudandena om möjligheten att vaccinera sig, ibland kan komma med kort varsel på telefon, eftersom vi inte hinner skicka ut brev – det går för långsamt. Det har dock inte varit ett problem hittills – alla är tacksamma för att de får sitt vaccin, säger Ida Döl, som är vaccinationssamordnare vid Sälens vårdcentral.

I Malung och Sälen är vaccination i FAS1 klar. Den innefattade alla boende på särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård/hemtjänst med behov av omvårdnad och dess personal som jobbar nära boenden och omsorgstagare. Även hushållskontakter till dessa grupper är vaccinerade. Nu är man inne i FAS2 och har påbörjat vaccineringen för de som har stöd från LSS (Lagen om Stöd och Service) med deras personal och man räknar med att deras vaccinering (första dosen) ska vara klar under denna vecka. Även personer över 80 år har man börjat kalla in för vaccindos 1, likaså personer med vissa medicinska diagnoser som räknas till riskgrupp. Som leveransplanen av vaccin ser ut i dagsläget tror Lena och Ida att man kan börja öppna upp bokningsbara tider på webben för 75-79-åringar i vecka 13 eller 14.

Ida Döl och Lena Branäs är vaccinationssamordnare i Sälen respektive Malung. De får dagligen nya direktiv och besked från Region Dalarna kring vaccineringen.

Det finns många 75-79-åringar som inte är bekväma med att använda dator, hur ska de göra?

– Ja, det är helt riktigt! De ska ringa regionens telefonsupport på 010-249 92 88, det är bättre att ringa till dem än till oss på vårdcentralerna. Där får de hjälp med att boka och även få svar på alla tänkbara frågor de kan ha kring covid-19. Dalarna ligger bra till när det gäller antal vaccinationer som har genomförts hittills, bland de främsta i hela landet. Dock gissar jag att vi totalt sett i Sverige ligger efter den ursprungliga planen med 1-2 månader. Här i Malung och Sälen tror vi att all vaccinering kan vara klar någon gång i augusti. Förutsatt att de besked vi har just nu, inte ändras i stor utsträckning, säger Lena.


Både Lena och Ida understryker den goda hjälp de fått från kommunen som har bistått vårdcentralen när de kallat alla berörda vårdtagare i kommunens regi och lagt upp en logistisk indelning för hur deras egen personal ska vaccineras. Dessutom har de tagit fram körscheman och själva transporterat boende, så att allt ska gå så smidigt som möjligt vid själva vaccinationstillfället. På vårdcentralerna har man också anpassat så mycket det går, vissa i FAS1 fick till exempel åka genom ambulanshallen för att kunna få sitt vaccin sittandes kvar i bilen.

Det är inte bara själva vaccinet som behövs, en hel del annat material tillkommer för att kunna genomföra alla vaccinationer.

Antalet doser till länets olika vårdcentraler fördelas av Region Dalarnas Distributionsgrupp. Doserna portioneras ut efter folkmängd, vilket betyder att Sälens vårdcentral får mindre antal doser varje vecka, jämfört med Malung. Samarbetet dem emellan är mycket bra, så de hjälps åt och ger ibland doser till varandra om det saknas hos någon, då personal som bor i Sälen fått sitt vaccin på jobbet i Malung eller vice versa.

– Det här är ett väldigt känsligt vaccin, oavsett varumärke. Det måste fraktas vid en viss temperatur när det kommer till oss och när vi har blandat vaccinet blir det än mer känsligt och får inte skakas om, till exempel. Det skiljer lite mellan olika varumärken, men i stort är det högsta försiktighet som gäller, berättar Lena.

För tillfället finns Pfizers och AstraZenecas vacciner på plats i Malung och Sälen.

För resterande grupper som ska vaccineras i Malung-Sälen kommer vaccinationen att ske på vårdcentralerna eller i direkt anslutning till dem och inte i gymnastikhallar eller liknande, som varit aktuellt på en del andra orter. För att klara detta behöver man göra om lite i verksamheterna och prioritera lite annorlunda så man frigör utrymme för vaccinationstider. All personal ställer utan tvekan upp på detta. På båda vårdcentralerna är det ordinarie personal som vaccinerar och hjälper till med kringsysslor såsom värdar och administration. Det är också pensionerade sjuksköterskor som anmält sig frivilligt för att komma in och hjälpa till.

Vaccinationer görs inte varje dag, då det inte finns tillräckligt antal doser att tillgå. I Sälen vaccineras just nu mellan 25-50 personer per vaccinationsdag och i Malung är motsvarande siffra 50-75. Skillnaden beror på att det är färre antal bofasta i Sälen, vilket gör att de tilldelas färre doser, per leveranstillfälle.

– Första dosen bokar man själv via webben eller via telefonsupporten. Den andra dosen får man kallelse till innan man lämnar vårdcentralen, när man fått första dosen. Det är viktigt att man får samma vaccin i dos två, det går inte att blanda olika märken, men det har vi koll på åt patienterna.

Själva vaccineringen går fort och är över på mindre än 30 sekunder.

Klockan slår precis 15.00 och Lena ledsagar mig till korridoren där dagens vaccination precis ska börja, för att jag ska få ta några bilder. I entrén till vårdcentralen står en värdinna som tar emot alla som ska få vaccinet och lite längre in möter vi en annan värdinna som visar dem in till rätt rum och spritar handtag, bordssitsar och allt annat som patienterna eventuellt har vidrört under de få minuter de är inne hos sköterskan som ger dem sprutan. Idag är det tre olika sköterskor som vaccinerar. Var och en av dem ger just idag 20 sprutor vardera och bokningarna ligger med 5 minuters mellanrum. Det hela görs med en rigid försiktighet och effektivitet. Man hinner tänka ”löpande-band-principen”, vilket inte är det trevligaste uttrycket att använda när man jobbar med människor. Under rådande omständigheter tror jag emellertid att vi alla har överseende med det.

– Just nu är det Pfizerdoserna som styr vårt bokningsschema, de måste ut inom fem dagar, innan de blir för gamla. Övriga vaccin kan vi förvara längre och styra mer över. Vi öppnar upp bokningstiderna på webben för varje vecka, så fort vaccindoserna är på plats. Hittar man inga tider där, eller om man inte kan boka själv via dator ber vi alla att ringa telefonsupporten, så hjälper de till.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Måste jag betala transporten till vårdcentralen när jag ska få mitt vaccin?
De som är 70 år och äldre får gratis sjukresa till vaccinationstillfället.

Vilket märke på vaccinet får jag?
Det är tillgången på vaccinationsdagen som styr detta. I Malung och Sälen finns just nu AstraZeneca och Pfizer. Längre fram kommer även Modernas och kanske även Johnson & Johnsons varianter att finnas i Malung och Sälen. Man kan inte själv välja vilket märke man vill ha.

Hur många är det som väljer att anta erbjudandet om vaccin?
De allra flesta. Det finns undantag, ofta är det personer som hört talas om biverkningar och reaktioner. Dessa finns dock vid all vaccinering och är i de flesta fall helt ofarliga.

Hur ligger Dalarna till när det gäller antalet vaccineringar?
I Dalarna har 31 075 personer fått dos 1 och 10 000 personer har fått dos 2, vilket gör Dalarna till en av de främsta länen i Sverige när det gäller covid-19-vaccinering.

Vilka är de olika vaccinationsfaserna?
FAS 1
Du som bor på ett särskilt boende för äldre
Du som har hemsjukvård eller hemtjänst (även larm)
Hushållskontakter, dvs vuxna som lever tillsammans med någon av ovanstående grupp
Personal inom viss hälso- och sjukvård

FAS 2
Du som är 65 år eller äldre, där de äldsta vaccineras först
Du som har särskilt medicinskt tillstånd eller bor med någon som har det
Vuxna med insatser enligt LSS och personlig assistans
Personal inom annan hälso- och sjukvård

FAS3
Du som är 60-64 år
Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19
Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk på grund av din medicinska bakgrund

FAS4
Allmänheten, vuxna över 18 år