Vamas effektiviserar och höjer servicen genom att ID-märka våra sopkärl

Vamas effektiviserar och höjer servicen genom att ID-märka våra sopkärl

Den mest vanliga frågan till Vamas kundservice i dagsläget är: Varför är inte min soptunna tömd? Genom att märka upp alla olika typer av avfallskärl i kommunen med ett eget ID (så kallat RFID) kommer man i framtiden kunna besvara denna fråga betydligt snabbare och mer korrekt.

– Som det är idag tar det lång tid att svara på den frågan. Vår kundservice måste först kontakta aktuell chaufför på området och han/hon ska då komma ihåg vartenda kärl som tömts under hela dagen. I bästa fall kommer de ihåg exakt varför inte just det aktuella kärlet tömts, men det är inte alltid, då de har ett stort antal kärl som de ska tömma varje dag. Kundservice ska sedan återkoppla till kunden och hela denna process tar tid och dessutom är det inte alltid vi kan svara exakt vad det beror på, säger Jenny Holmberg, chef för kundservice och kommunikation på Vamas.

I praktiken innebär uppmärkningen att en liten plastbricka innehållande ett RFID kommer att fästas på kärlet, tillsammans med ett klistermärke med en streckkod som är märkt med adress, kärlets storlek och avfallstyp. Brickan och klistermärket kopplas ihop med hjälp av en handdator och i samband med detta samlas koordinater in som kan identifiera vart kärlet är placerat. Märkningen görs av Vamas personal efter att kunden dessförinnan fått information hem i brevlådan om när det kommer att ske och vad man som kund behöver göra.

Kärlen kommer att märkas med en liten plastbricka innehållande ett RFID och ett klistermärke med en streckkod som är märkt med adress, kärlets storlek och avfallstyp.

Chaufförerna i sopbilarna utrustas samtidigt med en läsplatta innehållande körlistor på vilka kärl som ska tömmas varje dag. I läsplattan finns även ett lätthanterligt digitalt system där chauffören kan registrera om, och i så fall vilket, hinder som uppstått vid tömning av ett kärl. När tömning eller avvikelse har registreras skickas informationen till kundservice.

Märkningen av kärlen kommer att ge flera vinster.

– Detta är en kvalitetssäkring vi gör för att inte missa några kärl och det blir också en effektivisering som gör att vi snabbt kan svara kunden på varför deras kärl inte blivit tömt. Vi får en bättre kontroll, vilket gör att vi kan ge bättre service till kunderna, förklarar Jenny.

Statistiken över avfallstömning kommer att bli mer korrekt och mer omfattande, samtidigt som införandet av ID-märkningen blir en slags inventering där man får noggrann kännedom om antalet kärl, deras exakta placering, om någon fastighet saknar kärl eller ifall det finns fastigheter som har fler kärl än det överenskomna. Tack vare detta säkerställer Vamas att faktureringen blir rätt.

Jenny Holmberg, chef för för kundservice och kommunikation på Vamas. Foto: Dennis Vermeulen

– Informationsleden blir färre och därmed blir kommunikationen till kunden snabbare och vi kan ge korrekta svar på vad som hänt när sopkärl inte tömts enligt plan, eller andra avvikelser. Vi får också snabbare information om ett kärl till exempel är trasigt och kan då fixa det snabbare, än innan.

I kommunen finns sammanlagt runt 10 000 avfallskärl av olika slag (hushåll, affärsverksamheter, uppsamlingsstationer m.fl). Cirka 2 000 av dessa är märkta redan i dagsläget. Man har kunnat testa systemet på dessa och det har fungerat bra.

– Tanken var från början att märka alla kvarvarande kärl under detta år, men tiden kommer inte att räcka till. I början av april inleder vi uppmärkningen i södra kommundelen och fortsätter under sommar och höst. Vi fortsätter sedan med norra delen under 2021, avslutar Jenny.

Norra kommundelen
Vamas har 2 sopbilar i norra kommundelen (alla områden norr om Malungsfors). Dessa är baklastade bilar, vilket innebär att chauffören går ur bilen vid varje stopp, för att tömma kärlet. Scanningen av RFID görs manuellt av chauffören på containers. Medan mindre kärl läses av via en utrustning på bilen. De baklastade bilarna tömmer containers i hela kommunen.

Södra kommundelen
Här finns 1 sopbil som är sidlastad och tömmer kärlen automatiskt­ via en hävarm. Scanningen av RFID görs via en utrustning som sitter på bilen.