Valsamordnaren Mats Gustafsson: Fortsätter det i samma takt kommer vi att nå 25% som förtidsröstar

Valsamordnaren Mats Gustafsson: Fortsätter det i samma takt kommer vi att nå 25% som förtidsröstar

Under de tre första dagarna av folkomröstningen kring vindkraft har 999 personer förtidsröstat. Med andra ord har redan 12,2% av de som är röstberättigade i kommunen redan lagt sin röst. 10,1% av de som redan röstat har gjort det i Malung och 2,1% har lagt sin röst i Sälen. Valsamordnaren Mats Gustafsson säger att man hade trott på ett högt valdeltagande, men att detta ändå är betydligt mer än förväntat.

– Vi tyckte att vi dimensionerat materialet efter intresset, men nu har vi ändå fått komplettera med bland annat fönsterkuvert.

Valsamordnare Mats Gustafsson.

Varje dag när förtidsröstningen stänger fraktas alla förtidsröster till posten i förslutna omslag. När posten hämtat de sista förtidsrösterna på lördag kväll sorteras de dels i distriktsordning och dels i röstlängdsordning och på söndag körs de ut till de olika distrikten för att efter klockan 20 läggas i urnan. Både förtidsröster och de röster som avläggs på valdagen hamnar därmed i samma urna.

– Om förtidsröstningen fortsätter i samma takt så blir det över 2000 förtidsröstande, med andra ord runt 25%, det är en väldigt hög siffra – i alla fall om man jämför med allmänna val, säger Mats.

Personalen som tar emot rösterna sitter bakom plexiglas.

En hög siffra, trots närvaron av coronapandemin. För att anpassa röstningsförfarandet till denna har man vidtagit en rad olika åtgärder för att minimera risken för spridning.

– Vi uppmanar alla att använda handsprit, vi desinficerar kontinuerligt alla ytor i vallokalen, vi skärmar av med plexiglas, det finns markeringar i golvytorna som visar var man får stå och ytterligare några åtgärder. För att ha koll på köer och att det finns rätt antal personer inne i vallokalen samtidigt har vi tagit hjälp av FRG (Frivilliga Resursgruppen). De är till mycket bra hjälp och gör ett riktigt bra jobb i alla förtidsröstningslokaler, vi är väldigt nöja med deras insats.

Vid ett vanligt allmänt val till kommunfullmäktige och riksdag är alltid den slutliga rösträkningen offentlig, så även i detta fall. Den första räkningen av rösterna genomförs ute i de olika distrikten på söndag kväll. Så fort resultaten är klara rapporteras de in till valsamordnaren och när allt har sammanställts finns ett slutgiltigt resultat som kommer att publiceras på kommunens hemsida. På måndagen genomförs en slutlig och offentlig rösträkning på Orrskogen med början klockan nio på morgonen. Även genomräkningarna ute i distrikten är offentliga för de som vill kontrollera. Vid allmänna val är det Länsstyrelsen som genomför kontrollräkningen, men vid folkomröstningar är det kommunen som utför detta.

FRG hjälper till att styra upp köerna. Utanför biblioteket i Malung har det varit kö varje dag, precis före öppningen av vallokalen.

På sociala medier har det förekommit rykten kring fusk – hur tänker ni kring detta?

– Det beror på okunskap. Vi har gått ut med ett klargörande kring reglerna på kommunens hemsida. Vi följer hanteringen av valkuvert precis som vid allmänna val, det styrs av Lag om kommunala folkomröstningar och av Vallagen. Direktivet om huruvida ett valkuvert är förslutet eller inte säger: ”Ett valkuvert kan förslutas genom att klistra igen eller vika ner fliken på kuvertet”.