Timmerterminalen i Malungsfors ser nu åter dagens ljus

Under våren 2015 bildade kommunen ett terminalbolag tillsammans med intressenter från skogsnäringen, i hopp om att rädda järnvägsrälsen mellan Malung och Malungsfors, från att rivas upp. Efter tre år av analyser, utredningar och idogt arbete från flera olika instanser stod det för ungefär ett år sedan klart att rälsen var räddad och inte bara det – den skulle även rustas upp och åter tas i bruk för industri- och godstrafik. Ytterligare ett år har passerat, Trafikverket har restaurerat rälsen till toppskick och det är det nu bara dagar kvar –  tisdagen den 20:e augusti återinvigs Västerdalsbanan och den nygamla timmerterminalen i Malungsfors.

En av huvudägarna i terminalbolaget är Fiskarhedens Trävaru AB och de har tillsammans med kommunen varit pådrivande i frågan om att rusta upp järnvägen. De blir första företag att upplåta sin personal till terminalen i form av Lennart Renheim som kommer att vara den person på plats, som möter upp och sköter logistiken för transporter till och från terminalen. 

– Jag blir anställd av terminalbolaget, men har även kvar delar av min nuvarande tjänst på Fiskarheden. Vi kommer att hyra in chaufförer till lastning och lossning av tågvagnarna, som är mycket komplicerade och säkerhetsomgärdade processer, vilka kräver specialutbildning. Jag och två av mina kollegor från Fiskarheden, Mattias och Kjell-Ove, går i dagarna denna utbildning och kommer till en början att sköta detta. Till vår hjälp har vi även, förutom stora lastmaskiner och höglyftar, även en expert på området i form av Sven Lindström. Han har mångårig erfarenhet av denna typ av anläggningar och har dessutom varit mycket delaktig i att driva frågan om Västerdalsbanans upprustning. Utan honom tvivlar jag på att vi kommit dit vi är idag, så det känns väldigt bra att ha hans erfarenhet och kompetens som stöd och bollplank.

De varor som kommer att fraktas ut från terminalen är biprodukter från skogsindustrin (terminalbolagets ägare framför allt), företrädesvis flis och spån. Till en början kommer troligtvis inte något timmer över huvud taget att anlända till Malungsfors timmerterminal, även om namnet ger en anledning att tro det. Allt eftersom verksamheten kommer igång tror och hoppas man på att företag vill nyttja möjligheten till att frakta annat än biprodukter, t.ex. köpt timmer, direkt från skogen in och färdigsågat timmer ut. En daglig verksamhet på terminalen kommer att vara långtradare och lastbilar som lossar varor på uppmärkta platser för respektive leverantör. Själva tågtransporterna kommer inledningsvis att inträffa två gånger i veckan, lördagar och ytterligare en dag, vilken är i dagsläget ännu oklart.

 

Personal_timmerterminalen

Det gamla lastningstornet som tidigare stod på terminalen är rivet och ett minne blott. Det ersätts av ny, modern teknik. En stor ramp med flertalet kameror som filmar från olika håll, övervakar lastningen. Skärmarna styrs och kontrolleras från en central i Sundsvall. Lennart fortsätter:

– Själva lastningsmomentet är tidsstyrt. Beroende på tågsetets längd har vi olika lång tid på oss att lasta. Ett set på 20 vagnar får till exempel inte ta mer än tre timmar att lasta. Det vi inte hunnit få med då, det blir liggande kvar på terminalen. Varje transport har endast en beställare, vilket betyder att två företag aldrig transporterar samtidigt.

De senaste transporterna från terminalen i 

Malungsfors genomfördes i mitten av 90-talet, alltså för nästan 25 år sedan. Den 30 augusti 2019 kommer det första ordinarie, halvkilometer långa, trävarudoftande tågsetet att rulla in och ut på den nyasfalterade terminalen. Vill man beskåda en transport redan innan kan man göra det på invigningen nästa vecka, då ett tågset kommer att finnas på plats.