Swedbank lägger ned sitt kontor i Sälen

Den 29e december 2020 kommer Sälenborna inte längre att kunna gå till sitt lokala Swedbankkontor. Banken har beslutat att lägga ned kontoret. Swedbank skriver i ett pressmeddelande:

”Bakgrunden till beslutet är att kundernas beteende förändrats. Det har skett en ökad efterfrågan på mer kvalificerad rådgivning avseende lån, sparande, pensioner och försäkringar”. Banken meddelar vidare att man vill samla kompetensen i Mora för att kunna behålla hög kvalitet i kundmötet.

Malung-Sälens kommunalråd Hans Unander är mycket kritisk till beslutet:

– Det verkar som att Swedbank är mer intresserade av stora kunder i världen än små lokala kunder. Och att ge stora utdelningar till aktieägarna. Dessutom så borde det ha varit en lärdom för Swedbank när man lade ned kontoret i Malung, som resulterade i att kunderna lämnade banken till förmån för de banker som finns lokalt i vår kommun.

I januari 2021 är Swedbanks Sälenkontor ett minne blott. Foto: Catarina Hjort Tolstoy

I pressmeddelandet förklarar Linda Jonsson, kontorschef för Swedbank Dalarna:

– Vi är medvetna om att beslutet medför förändringar för våra kunder och vi vill självklart hjälpa till att hitta individuella lösningar. Genom att samla kompetensen till färre antal platser så säkerställer vi att vi kan hålla hög kvalitet när vi träffar våra kunder.