Svenska Rallyt, nedläggningar, företagsetableringar, rankinglistor och droger – diskussionerna gick högt i tak på Företagarnas senaste dialogmöte .

Svenska Rallyt, nedläggningar, företagsetableringar, rankinglistor och droger – diskussionerna gick högt i tak på Företagarnas senaste dialogmöte .

Under fredagen hölls ett så kallat dialogmöte i Milanhuset (gamla Elloshuset vid Västerdalälven). Dessa möten anordnas med jämna mellanrum av Företagarna Malung-Lima-Sälen och uppslutningen vad god, med drygt 25 deltagare. På dessa möten träffas företagare och representanter från kommunen för att utbyta information och diskutera aktuella näringslivsfrågor. Fokus förflyttades från den inledande vindkraftsfrågan, vidare till flera spännande företagssatsningar för att avslutas med ett resonemang kring drogers utbredning i vår kommun.

Carl-Johan Åkerstedt konstaterade att föreningen fått några avhopp, som en motreaktion till att föreningens styrelse ställt sig positiv till vindkraftparken på Ripfjället, men hoppades på att det inte skulle bli en ödesfråga för föreningen. Alla deltagare på mötet var överens om en önskan att ett bra diskussionsklimat, oavsett sakfråga, får råda i framtiden och förenades i en spontan applåd.

Carl-Johan Åkerstedt var glad över de livliga och positiva diskussionerna under mötet. Han ser fram emot att engagera sig ännu mer i UF-företagandet under hösten. Där finns mycket potential, berättar han.

Hans Unander redogjorde för hur man nu från kommunens sida försöker rikta om uppmärksamheten även mot andra frågor än vindkraft, för att komma ikapp efter de senaste veckornas intensiva arbete med just den frågan. Den uppstådda situationen med Normark är oerhört viktig.

– Vi byggde fastigheten till dem och de har varit kvar längre, vilket skapat arbetstillfällen och verksamhet för andra företag. Med tanke på hur lojal personalen varit, hur länge många arbetat där och de låga sjukskrivningstal som finns, så tycker jag att de fått en tråkig och brutal behandling av företagets ledning, säger Hans.

Under rådande älgjaktsvecka står världen i dessa trakter mer eller mindre still, men kommande vecka finns flera möten om eventuella blivande företagsetableringar inbokade. Där tittar man även på en lösning för Normarks lokaler. Om det vill sig väl, kan det bli en ny tillverkande industri, enligt Hans.

En riktigt glädjande nyhet som nästan helt försvunnit i den senaste tidens mediabrus är att Malung-Sälens kommun kommer att vara en del av Svenska Rallyt i februari 2021.

– Det är beslutat att 4 sträckor av rallyt kommer att gå i vår kommun. Det blir ingen depå, men däremot ett tankningsstopp. Jag hoppas att detta är ett första steg mot att vi kanske kan få en större del av rallyt till denna region till nästa år.

Det finns undersökningar i hur olika arrangemang syns ute i världen, i olika mediekanaler. På kommunen har man sett och studerat dessa siffror. Det visar sig att uppmärksamhetskurvans topp för Svenska Rallyt är högre än samma topp för Vasaloppet, ute i världen. Hans Unander tror därför att Malung-Sälens kommun, har långsiktigt nytta av att få vara en del av arrangemanget.

Livliga och givande diskussioner vid ett av borden.

Den 23 september släpptes Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige. Av Sveriges 290 kommuner placerade sig Malung-Sälen på plats 81 och har klättrat ytterligare 17 placeringar, jämfört med året innan.

Göran Eriksson, ordförande för MalungsHandlarna, intygade att det gått bra för handeln i Malung i år, trots coronapandemin.

– Jag tror det är en fördel att vara verksam på en liten ort, det är lättare att få till en bra sammanhållning oss handlare emellan. Under året har folk stannat hemma i kommunen för att handla och de har upptäckt att det faktiskt finns ett bra utbud här. Det här verkar håll i sig – att åka till en större stad är inte längre det första alternativet, tror jag.

Göran har följt gränshandeln under sommaren och har noterat att de haft det väldigt tufft. Centrumkärnorna har varit hårdast utsatta, medan butiker i ytterområdena verkar ha klarat sig bättre. I Malung-Sälen har många handelsföretag däremot klarat sig riktigt bra, vissa har till och med nått en ökning. Några har vridit om sitt sortiment för att anpassa sig till den nya situationen med corona och det har lycktas. Anledningen, förutom att folk stannat hemma för att handla på orten, är tillströmningen av turister till fjällen. Tack vare den blev inte tappet från den inställda Dansbandsveckan lika stort som man först befarade.

– I höst tror jag att folk fortsatt kommer jobba mycket hemifrån, kanske gör de det i sin stuga i Sälenfjällen. Det gör att de stora kontor som finns inne i stadskärnorna står mer eller mindre tomma, men hyran ska fortfarande betalas. Det blir tufft, fortsätter Göran.

Som handlare idag uppmanas man att vara digital och visa att man finns i sociala medier. Göran upplever att det funkar sådär. Trots kampanjer på Facebook som får hundratals klick ger det ingen större handel. Han tror mer på de traditionella kanalerna.

Göran Eriksson, till vänster, berättade på flera plan om sina upplevelser kring den lokala handeln de senaste månaderna.

Ökat inflöde av droger till kommunen är ett problem som det flaggades för på mötet. Göran Eriksson menar att det finns mycket mer droger i omlopp, än vad vi tror. Det är svårt att nå polisen och när det lyckas så kan de inte göra någonting. Snatteri är en följd av drogproblemet och handlarna upplever att de inte får någon hjälp.

– Jag har haft drogpåverkade, snattande kunder i min butik, som gripits efter att fångats på kameror som jag satt upp. Efter ett par timmar var de ute från häktet igen och tillbaka i en annan butik, säger Göran uppgivet.

Till sist tillfrågades kommunalrådet om vad som händer med gamla Rosengrens fastighet, där det idag bland annat finns tillverkade industri och träningslokaler för idrottsgymnasiet.

– Byggnaden har ett fallfärdigt tak som vi måste fixa, innan något annat görs. Vi har stora underhållskostnader på JOFA-hallen och tanken är att försöka göra delar av Rosengrensfastigheten till en fullstor idrottshall och därefter sälja JOFA-hallen. Vi letar efter andra lokaler till de verksamheter som tvingas flytta ut ur Rosengrens i och med detta, avslutar Hans Unander.