Småföretagare saknar en gemensam webbportal

Upphandlingsregler, nya lagkrav, gemensamma portaler, kontanthantering på fjället och en massa  annat. Diskussionerna gick varma och det var högt i tak när företagare från Malung, Lima och Sälen samlades för dialogmöte på Olnispagården i Sälen, i fredags.

Anna Persson Haars, kommunens upphandlingschef informerade om att avtalet för hantverkstjänster löper ut i början av nästa år och den 5:e november håller man ett informationsmöte för att berätta om bland annat nya lagkrav som t.ex. elektroniska fakturor, som berör hantverkare inom ventilations-, bygg-, rör-, el-, och målningsbranscherna, framöver. Alla upphandlingar som är aktuella finns att läsa om på kommunens hemsida under Näringsliv och arbete.

Frågan om en gemensam webbportal för sälenfjällens turism är något som flertalet företagare saknar. En turist som kommer till Sälen får enkelt reda på vad som händer på just den anläggning han/hon besöker, men det finns ingen samlad information om vad som händer i hela sälenfjällen, under en aktuell tidsperiod. När turisterna väl är på plats i Sälen behöver de hjälp med att välja vad de ska göra, turisten måste erbjudas det utbud som finns, vilket blir svårt när det inte finns någon samlingsplats för informationen. Destinationsbolaget äger rätten till salen.com och det är denna portal man önskar blåsa liv i, med rejäl kraft. 

Agneta, Anna och Martin diskuterar webbplats

Strax innan mötet avslutades väcktes en intressant fråga när man diskuterade hur de nya internationella gästerna (som kommer i och med flygplatsen) kommer att uppleva Sälen, nämligen: Internationella gäster har inte samma vana av betalkort som vi svenskar, många använder fortfarande kontanter. Större delen av fjället är kontaktfritt och det finns en bankomat. Nere i Sälens by…

Diskussion framför brasan

Information från Företagarna och kommunen:
– Detaljplan för ett nytt polishus i Sälen är i det närmaste klar.
– Placering av ny lekplats i Sälen diskuteras i nuläget.
– Aspia kommer att flytta till gamla Swedbanklokalen i december.
– 19/11, kl. 18.00 på Orrskogen kommer Jonas Hagström, tidigare elev på skidgymnasiet i Malung, att föreläsa. Han pratar bl.a. om hur man förverkligar sina ideér – en mycket inspirerande kille, enligt mötets deltagare.