Sälenfjällen behöver ännu mer el

I förra veckan berättade vi om de nya markförlagda kraftledningarna som Malungs Elnät ska bygga över fjället. Även Ellevio som levererar elen till Malungs Elnät planerar att bygga en kraftledning från Sälens by (Olsanden) upp till Sälsätern. Bygget har planerats under flera år och tas nu åter upp till samråd, efter att ha blivit överklagat av en närboende.

Den planerade kraftledningen är en förutsättning för att kunna leverera el till fjällvärlden som växer och växer för varje år. Den nya ledningen som är 3,6 kilometer lång ska komplettera den befintliga mellan Olsanden och Sälsätern, som inte längre räcker till. Det handlar om spänningar upp till 170 kV och Ellevio anser att det lämpligaste alternativet är en luftburen ledning. Det lokala elnätet grävs normalt sett ner, men inte det regionala. Jonatan Björck, presschef på Ellevio förklarar:

– Att bygga en markförlagd ledning med så här hög spänning kostar dels 3-4 gånger mer att bygga, dels blir det väldigt mycket svårare att åtgärda eventuella fel i framtiden, om allt ligger nedgrävt i marken.

Ellevio fick koncession (tillstånd) av Energimarknadsinspektionen att bygga ledningen redan i oktober 2017 och byggstart var planerad till november 2019. Men beslutet överklagades i september 2019 och därför genomförs nu en omgång till av samråd med berörda, för en mindre del av sträckningen. I samrådsunderlaget finns flera olika utredda alternativ som kommunen, övriga myndigheter, organisationer, företag och fastighetsägare har gett sin syn på.

– Vi vet inte hur lång tid det tar innan vi får ett beslut, men hoppas på att kunna komma igång med byggnationen så snart som möjligt, då allt är planerat och klart sedan länge. En ledning av denna storlek behöver breda gator där den går fram, för att inte träd ska kunna falla över dem, så vi behöver avverka en del skog innan själva bygget kan starta, säger Jonatan Björck.

Hela samrådsunderlaget finns att läsa på Ellevios hemsida.

Jonatan Björck, presschef på Ellevio. Foto: Ellevio