Nytt polishus i Sälen börjar byggas nästa år om allt går enligt plan

Under många år har Malung-Sälens kommun stridit för att få fler poliser på plats i området och kanske framför allt i Sälen under vintersäsongen när tillströmningen av turister är så stor. Kommunalrådet Hans Unander var därför upprymd när han idag under en pressträff, tillsammans med lokalpolisområdeschef för Mora, Rune Lindbom berättade om planerna för det nya polishuset i Sälens by.

– Från kommunens sida är vi oerhört glada att polisen väljer att göra en sådan här stor satsning i vår kommun. Det kommer att ge oss större trygghet och möjlighet till ännu fler poliser i framtiden. Många andra kommuner skulle vara oerhört glada för de möjligheter vi nu kommer att få, säger Hans Unander.

Rune Lindbom och Hans Unander på den tänkta platsen för det nya polishuset i Sälen.

Rune Lindbom bekräftar att man har växt ur lokalerna för dagens behov och det är länge sedan polisen gjorde satsningar av denna storlek i området:

– Det här polishuset kommer att bli ett stort lyft, inte bara för Malung-Sälens Kommun och Dalarna utan även för hela regionen Bergslagen. Vi har ett uppdrag att antalet poliser ska växa i hela landet och just här i Sälen hoppas vi att vara runt 20 anställda, både poliser och civilanställda, eventuellt redan nästa år. Vi anställer fem nya medarbetare nu i dagarna och dessa kommer att vara på plats till hösten.

Alla är inte lika förtjusta i det nya polishusets placering.

Fler alternativ till polishusets placering har diskuterats under ett års tid och samråd har hållits. Polisen och kommunen har kommit fram till att den bästa lösningen är att placera huset norr om Centrumhuset i Sälen, mittemot ICA-butiken. Ett beslut som inte alla är eniga om. En grupp bybor är emot den tänkta placeringen av huset:

Susanne Bergman, boende i Sälens by i samspråk med planarkitekt i Malung-Sälens kommun Matilda Bolin.

– Jag tror jag kan tala för de flesta när jag säger att vi är mycket positivt inställda till ett nytt polishus, det vi vänder oss emot är placeringen av det. Vi vill ha en by som är grön och fin. Vi tror att det försvinner om man bygger huset där det nu är tänkt. En massa parkeringsplatser kommer också att försvinna för kunderna som har ärenden till Centrumhuset, det är ingen bra service. Det borde gå att hitta ett bättre ställe, varför inte söder om Centrumhuset?! säger Susanne Bergman, boende i Sälens by.

Bybor, tjänstemän, politiker och poliser diskuterade det nya polishusets placering. Allmänheten kan lämna yttranden och skrivelser till kommunen före den 25 juni.

Enligt polisen är området i byns södra del för smalt för bygget. Farhågor finns också då det tänkta huset kommer att ligga väldigt nära skolan. Vad händer när utryckande polisbilar måste köra i hög hastighet?

– Det är sällan som utryckningar med blåljus görs direkt från polisstationen. Jag tror tvärtom att polishusets närvaro i centrum kommer att ha en dämpande effekt på både trafik och andra upptåg, det kommer att skapa ett tryggare samhälle. Samhällsnyttiga funktioner bör ligga centralt och dessutom är det en strategiskt bra placering även ur ett regionalt perspektiv med direkta farleder till Särna/Idre och till norska gränsen, säger Rune Lindbom.

I dagsläget måste invånare i Malung-Sälens kommun åka till Mora för att skaffa sig ett pass, vilket inte blir fallet i framtiden. Rune Lindbom berättar vidare:

– Man ska kunna skaffa sig ett pass på den nya stationen och tanken är också att man ska kunna göra anmälningar. Tillgängligheten till polisen blir en helt annan för ortsborna, än i dagsläget. Oavsett slutlig placering tror jag att det kommer att bli ett unikt polishus i Sverigesammanhang, säger Rune Lindbom.

– Byggprocessen kommer att generera många arbetstillfällen i kommunen och det blir en attraktiv arbetsplats för poliser från hela landet, det blir enkelt att rekrytera och få fler som flyttar till vår kommun, avslutar Hans Unander.

Om allt går enligt plan så hoppas kommunen och polisen att bygget ska vara igång någon gång under nästa år.

Förslag om det nya polishusets placering är nu ute i olika samråd och kommunen och polisen välkomnar yttranden, önskemål och synpunkter från allmänheten före den 25 juni.