Nya multiarenan i Sälens by är invigd

Lekfull idrott, dans och korv med bröd var några av ingredienserna, när Sälens IF bjöd in till invigningskalas på den nya näridrottsplatsen, belägen precis norr om Sälens skola.

Idrottslärare och aktiv i föreningen: Catta Hjort, inledde kalaset tillsammans med fyra ungdomar som visade upp några olika bollekar, som alla går utmärkt att utöva på det nya, fina konstgräset. Därefter bjöds det upp till dans och hela planen fylldes av folk, närmare 150 personer hade slutit upp.

Styrelsemedlem Martin Hansson berättade om hur projektet fortskridit från idé till handling och var väldigt nöjd över att allt nu äntligen är klart. Den största bidragsgivaren till projektet är Allmänna Arvsfonden som bidragit med drygt en miljon. 

Övriga bidragsgivare är Riksidrottsförbundet, Transtrands Besparingsskog, Länsstyrelsen och naturligtvis Sälens IF, som nu äger arenan. Arenan står på så kallad neutral mark. Om arenan hade stått på skolans mark hade inte Allmänna Arvsfonden beviljat bidrag då ett av deras kriterier är att kommunala förvaltningar ska stå för dessa. Nu löstes detta genom ett staket som omringar hela planen samt en dörr till och från skolgården, medan allmänheten får använda en annan dörr. En helt unik lösning som Sälens IF diskuterat fram med Arvsfonden. Ett annat kriterium för att få bidrag från Allmänna Arvsfonden är att man har ett nyttjanderättsavtal för marken på minst tio år, vilket kommunen villigt ställt upp med.

IngemarSimonssonklipperbandet

Äran att klippa bandet hade tilldelats Sälens IF hedersordförande Ingemar Simonsson, under överseende av ordinarie ordförande Fredrik Heikki. Talade gjorde även Vasaloppets VD Eva-Lena Frick och kommunalråd Hans Unander. Vasaloppet är också en indirekt bidraggivare i och med att de medel som Sälens IF bidrar med kommer från det inkomstbringande Vasaloppsarbete som föreningen utför. 

Redan nu kan man konstatera att den nya arenan är så välbesökt, både under och efter skoltid, att barnen börjat efterfråga ännu en…! Både Sälens IF och kommunen tror att en multirink är tillräckligt. Hans Unander berättade däremot att man i budget avsatt en miljon kronor till en kommunal lekplats i Sälen, vilket inte finns i dagsläget. Inget är klart kring när detta kan komma att ske. Just nu letar kommunen lämplig mark för projektet.

 
Barnibollek