Man behöver inte vara orolig för nedmonteringen av vindkraftverken!

Man behöver inte vara orolig för nedmonteringen av vindkraftverken!

Maria Röske är VD på wpd. Hon hoppas att valdeltagandet blir högt och att invånarna i kommunen engagerar sig och väljer att gå till vallokalerna och rösta i folkomröstningen om vindkraftsparken på Ripfjället. Folkomröstningar kring lokala vindkraftsparker hör annars inte till vanligheterna i branschen.

– Vi har aldrig tidigare varit med om att det har folkomröstats kring någon av våra parker. Personligen har jag ett starkt klimatengagemang och eftersom det blåser så bra på just den här platsen och det verkligen behövs mer el i den här regionen, så hoppas jag på ett Ja!

I augusti lämnade wpd in sin tillståndsansökan och sin MKB (miljökonsekvensbeskrivning) till Miljöprövningsdelegationen (den myndighet som utfärdar tillstånd för bland annat vindkraftsparker) gällande Ripfjället. Nu väntar man på svar och tror att det kommer ta minst ett år innan myndigheten är klar med prövningen.

Maria och hennes kollegor har jobbat med detta projekt sedan 2013 och har det senaste året mött en hel del motstånd och desinformation, som de menar. En fråga som ständigt har diskuterats är huruvida de kommer att ta ansvar för nedmonteringen av verken, efter att de tjänat ut sin roll.

– Vårt företag har funnits sedan 1996 och är verksamma över hela världen. Hade vi lämnat våra parker vind för våg efter att de blivit uttjänta, då hade vi inte funnits kvar. Man behöver inte vara orolig över att vi inte kommer att ta ansvar och betala för nedmonteringen! Alla tillstånd som ges i Sverige kräver en garanti hos en bank, innan byggnation får starta. Det innebär i praktiken att vi inte får sätta spaden i marken innan vi kan visa att det finns pengar undansatta på banken för nedmonteringen. Där är de sedan låsta. Det betyder att om vi skulle sälja parken, eller, mot all förmodan, gå i konkurs, så finns dessa pengar kvar – säkrade på banken. Detta är praxis vid alla vindkraftsbyggnationer, men i fallet med Ripfjället är det dessutom inskrivet i arrendeavtalet. Den summa som avsätts för nedmonteringen är 1,5 miljoner per verk och det är mig veterligen det högsta beloppet någonsin, som avsatts i Sverige.

Foto: wpd

Maria konstaterar att det råder en brist på elproduktion i Dalarna. Det konsumeras betydligt mer än det produceras. Enligt uträkningar som företaget gjort kommer vindkraftsparken på Ripfjället att kunna producera en tiondel av Dalarnas elanvändning, vilket är lika mycket som Trängslet idag producerar.

– Det är enorma mängder som parken på Ripfjället skulle kunna producera. Den minskade klimatpåverkan som en stor vindkraftspark för med sig är otroligt stor. I Sverige har vi just nu ett överskott av el på årsbasis, vilket gör att vi kan exportera el med stor klimatnytta till kontinenten, där den ersätter kolkraft. Just i den här regionen har vi dock ett underskott av elproduktion och därför behövs det tillföras mer produktion här. Elanvändningen kommer öka markant framöver eftersom el exempelvis kommer driva nya elbilar och ersätta kol i svenska stålverk, vilket minskar klimatutsläppen rejält. Vindparken på Ripfjället kan minska klimatutsläppen lika mycket som de samlade utsläppen från hela det svenska inrikesflyget.

Det har talats mycket om det arrende som kommunen kommer få i och med att de upplåter sin mark. De är lätt att stirra sig blind bara på detta, menar Maria och inte se till allt övrigt positivt som följer i kölvattnet av en vindkraftspark i form av till exempel de arbetstillfällen det kommer att skapa under både byggnation och drift, lokala skatteintäkter, övernattningar och en stigande lokal konsumtion. Och detta är utöver arrendepengar och bygdepeng. Totalt är hela investeringen som wpd gör på över två miljarder kronor. Den typen av investeringar ger positiva ekonomiska bieffekter.

– Det här är en fantastisk möjlighet för hela Malung-Sälens kommun. Som vi ser det finns det få eller inga ställen i närheten där det går att bygga mer vindkraft och vad jag förstår så är detta det enda stället i kommunen som Socialdemokraterna kommer att säga ja till framöver.

Maria poängterar att tillståndsmyndigheten inte ger tillstånd till något som har en påverkan på miljö och människor och som inte kan accepteras enlig den restriktiva svenska miljölagstiftningen. Det har de aldrig gjort och kommer inte att göra i detta fall heller om de anser att det inte är lämpligt.

– Jag hoppas på att tillståndsmyndigheten ger oss tillstånd och jag tror att en vindkraftspark på Ripfjället skulle vara mycket positivt för kommunen, avslutar Maria.