MalungsHandlarna får ekonomiskt stöd av kommunen

Vid ett möte under tisdagen beslutades att kommunen ger ett stöd på 225 000 kronor till MalungsHandlarna. Pengarna kommer delvis att användas till att försöka skapa handel i centrala Malung, trots att inte dansveckan blir av.

Runt 25 handlare hade mött upp och ordförande Göran Eriksson tyckte att det var ett bra möte:

– Vi var alla förberedda på att Dansveckan inte skulle bli av och vi hade många idéer på vad vi kunde göra istället. Mötet innehöll många bra diskussioner. Att kommunen ställer upp med ett ekonomiskt stöd är bra och kommer att hjälpa till.

Handlarna i Malungs Centrum träffade kommunalråd Hans Unander under tisdagen. Huvudfrågan var vad man kan göra för att stimulera handeln i Malung, när inte Dansveckan blir av. Foto: Göran Eriksson.

Pengarna kommer att användas till arrangemang av olika slag under året. En av tankarna är att utveckla den populära gatufestivalen i augusti. Festivalen kommer med hjälp av kupongerbjudanden att flytta från Grönlandsparken ut till restaurangerna och butikerna. En åtgärd som både gynnar handeln och medverkar till att undvika folksamlingar över 50 personer. Eventuellt kommer stationer med aktiviteter finnas utspridda lite här och där, runtom i centrum. Andra tankar, som fanns redan före Coronakrisen, är att utveckla julskyltningen och kanske även en oktoberfestival.

– Det är egentligen omöjligt att sia om framtiden, men personligen tror jag att det blir mycket turistande i Dalarna och i vår kommun till sommaren. Jag vet att många redan nu håller på att ställa om sina sortiment för att anpassa det mer till friluftsliv. Vi måste tro att det blir en bra handel, trots läget. Turisterna vill inte mötas av en stängt-skylt, säger Göran.