Malung-Sälens kommun sluter samverkansöverenskommelse med polisen: ”Det finns en bred politisk enighet om att svensk polis ska växa, även på landsbygden.”

Malung-Sälens kommun sluter samverkansöverenskommelse med polisen: ”Det finns en bred politisk enighet om att svensk polis ska växa, även på landsbygden.”

I Dalarna finns fem liknande samverkansavtal mellan polis och olika kommuner. Idag skrev kommunalråd Hans Unander och chefen för Lokalpolisomårde Mora, Rune Lindbom, under den överenskommelse som ska gälla i Malung-Sälen. Överenskommelsen handlar om ett brottsförebyggande samarbete mellan parterna, som syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna.

Samarbetet mellan kommunen och polisen är gott sedan tidigare, men nu förstärks det genom detta överenskommelsen. Under ett tag har man diskuterat vilka de viktigaste fokusområden är för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

– Min uppfattning är att Malung-Sälen är en trygg kommun ur ett polisiärt perspektiv och jag hoppas att kommunens invånare instämmer. Men vi kan alltid göra mer, säger Rune Lindbom.

De fokusområden som man diskuterat sig fram till och som överenskommelsen innehåller är ungdomar och skolverksamhet, med inriktning mot alkohol, narkotika, doping och tobak.

– Det innebär inte nödvändigtvis att det är problem på dessa områden, men vi har ändå valt att fokusera på dem. Ibland kan man känna en viss oro inför vissa områden och då är det bra att försöka förebygga så tidigt som möjligt, fortsätter Rune Lindblom.

Överenskommelsen syftar till att stärka, synliggöra, konkretisera och samordna insatser. Detta görs genom att ta fram lokala lägesbilder, där kommun och polis följer utvecklingen gemensamt. Rent konkret kommer detta att ske via möten mellan representanter med erfarenhet från olika aktuella instanser.

För någon månad sedan kom en årlig undersökning gällande trygghet i Sveriges olika kommuner, där Malung-Sälen fick en icke-så-smickrande placering. Undersökningen görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Det stämmer, men då måste man ha i bakhuvudet att vi periodvis är Dalarnas största stad och att alla brott slås ut över de 10 000 invånare som bor här permanent. Den statistiken gör att det procentuellt ser ut som att det är mycket brott här. Alla orter med en stor besöksnäring har liknande siffror som vi i den undersökningen. Inför den här överenskommelsen har vi utgått från polisens egen statistik och de inspel vi fått från våra kommuninvånare, säger Hans Unander.

2019 anmäldes 1054 brott i kommunen. 2020 hade den siffran sjunkit med 350, till 704. Under perioden januari – mars 2020, till samma period i år har antalet anmälda brott sjunkit från 218 till 147, alltså 71 färre. En del av denna minskning av antal anmälda brott beror troligen på pandemin.

Fler poliser ute i samhället efterlyses av allmänheten, över hela landet. Riksdag och regering jobbar efter en plan som kallas ”Tillväxt 2024”, där man vill att landet ska får 10 000 nya poliser innan 2024. landet.

– Jag, precis som alla andra vill se fler patrullerande poliser, det ger en signal om trygghet. Jag hoppas och tror att det kommer att bli så inom de närmsta åren, då det finns en bred politisk enighet om att svensk polis ska växa, även på landsbygden. Regeringen vill förstärka polisen och det arbetet är redan påbörjat i den här kommunen. Det är viktigt att vi alla tar på oss att vara ambassadörer för att ungdomar vill söka sig till polisyrket. Ju mer lokal ungdom vi kan attrahera, desto större chans att de blir kvar här, säger. När man jobbar som polis på landsbygden lär man sig att hantera allt och det ger en bred yrkesbakgrund, konstaterar Rune Lindbom.

På andra orter i Dalarna med liknande överenskommelser mellan polis och kommun, ligger överenskommelserna till grund för allt brottsförebyggande arbete. Många öron och ögon bidrar till en bra lägesbild som är ett stort stöd när man ska se över vilka insatser som behövs.

– När det gäller skolans värld kan det handla om att kommunpoliserna har samlingar med ungdomar, en brottsförebyggande dialog om exempelvis alkohol och narkotika. Eller sociala medier, berättar Rune Lindbom.

Brottslighet i allmänhet ser annorlunda ut idag. Många brott sker över nätet, till exempel bedrägerier. Generellt är brotten mer sofistikerade berättar Rund Lindbom:

– Den digitala världen blir mer och mer viktig för polisen och det finns många hos oss som är duktiga på det området. Vi uppmanar så långt det någonsin är möjligt att man inte ska logga in någonstans med bankdosa om man blir ombedd att göra det via någon som ringe upp på telefon. Det finns ingen bank som ringer och ber om det! De bedragarna som gör sådant är skickliga på att luras.

– Vi vill alla leva i ett samhälle där vi har tillit till varandra, avslutar Runde Lindbom.