Malung-Sälens kommun satsar 28 miljoner på olika projekt

Som delägare i Malungs Elverk AB får Malung-Sälens kommun ta del av företagets vinst. Resultatet för företaget blev 77 miljoner för 2019. Hälften av denna summa delades ut till de olika ägarna, vilket innebar att kommunens utdelning blev drygt 28 miljoner kronor. 5 miljoner av dessa är öronmärkta för att förstärka kommunens resultat för 2020.

Majoriteten (S, C och L) i Malung-Sälens kommun har beslutat att använda dessa pengar till nödvändiga åtgärder och satsningar för kommuninvånarna. Investeringarna kommer användas till att stärka tillväxten och skapa en mer hållbar framtid för invånarna och för det lokala föreningslivet.

Hans Unander berättar nedan, i korthet, om de planerade satsningarna:

  • Sälens IF, Lima IF och Lima SKG ska byta ut belysningen på befintliga elljusspår. Bytet blir till mer hållbara lampor med mindre energiförbrukning.
  • Lima MS har mycket arrangemang vid motorbanan vid Matsåsen (Torgås). De får hjälp med att dra fram el till anläggningen och målet är att även fiber ska bli tillgängligt där.
  • Skolorna i kommunen får medel till studieresor till bl.a. Auschwitz. Majoriteten anser det viktigt att skolungdomar får ta del av historien, vad som hänt och varför.
  • Vägbelysningar är i behov av underhåll på flera vägsträckor. Kommunen kommer därför att byta ut vägbelysningsstolpar på sträckan Tandö-Bu i första hand, men fler kommer att följa.
  • Medel för att bygga ut bredband till Tyngsjö, Sörsjön och Rörbäcksnäs ytterområden tillsätts (förutsätter en delfinansiering från EU på 50%)
  • Barmarkssäsongen i Sälen behöver utvecklas i syfte att skapa helårsanställningar, så fler kan flytta till och bli en del av Malung-Sälens kommun. För att åstadkomma detta avsätts pengar till eventuell anställning av personal som får jobba med denna utveckling, eller liknande.
  • Många av de kommunala asfaltsvägarna från Sälen till Malung behöver underhåll. En del av pengarna från Elverket kommer därför att läggas i hål och gropar, bokstavligt talat.
  • Det finns ett önskemål från Handlare och Campingen på Bullsjön om en gång- och cykelväg till Bullsjön, som går närmare vattnet, men obelyst. Här kvarstår dock ett par markfrågor innan man kan börja.
  • En byggetapp på 10-12 lägenheter i Sälens by är uppstartad. Förslag finns att kommunen köper 1-2 lägenheter i ytterligare en planerad byggetapp. Dessa ska i så fall användas till att underlätta första tidens boende för personal, om kommunen behöver göra snabba rekryteringar i framtiden.
  • För att få fram ett bra underlag och goda argument för framtida infrastruktursatsningar kommer kommunen att skaffa utrustning för att mäta trafikflödet på 3-4 platser i kommunen. Dels är det länge sedan trafikverket gjorde sådana mätningar här, dels är de sällan eller aldrig gjorda under högsäsong (vintertrafik till fjället). Ett tillstånd måste upprättas innan dessa mätningar kan börja.