Länsstyrelsen ska inventera närmare 5000 hektar fjällnära skog i Malung-Sälen under septemberjakten

Runtom Transtrandsfjällen finns stora områden med skogar som är opåverkade av skogsbruk. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera dessa för att med hjälp av resultatet bilda sig en uppfattning om de naturvärden som finns i detta område och liknande, runtom i hela Dalarna. Uppdraget Länsstyrelsen fått är en följd av en statlig utredning som regeringen beställt där de vill skaffa sig mer nationell kunskap om fjällskogarnas kvaliteter.

Tanken är att arbetet ska påbörjas under vecka 36 och vara klart för en första inrapportering den 15 oktober (vecka 42). Lennart Bratt på Länsstyrelsen i Dalarna är en av tre inventerare som kommer att utföra uppdraget i Malung-Sälens kommun:

– I de 5000 hektar som ska inventeras ingår myrmark och fjäll, vilket gör området i Malung-Sälens kommun till ett av de största bestånden oskyddad, fjällnära skog i länet. Under inventeringen använder vi oss av digitalt underlag som till exempel flygbilder och databaser med tidigare insamlat material. Dessa som ger en rätt bra bild av skogens ålder, artuppgifter och skogens beskaffenhet. Vi kommer också att göra okulära besiktningar på plats.

I Sälens fjällområde börjar septemberjakten den 2 september. Det betyder att inventerare och jägare får samsas i skogen.

– Vi har fått det här uppdraget på väldigt kort varsel, vilket tvingar oss att vara ute under jakten om vi ska hinna med att utföra uppdraget i tid. Vi försöker nu att ta kontakt med så många jaktlag vi kan för att berätta att vi kommer att vara ute i skogarna. Om vi inte hinner kontakta alla hoppas vi på förståelse bland markägarna.

I ett pressmeddelande kring inventeringen skriver Länsstyrelsen:

”Skogsutredningens syfte är att utreda äganderättsliga frågor om skogen i förhållande till hur vi i landet ska leva upp till internationella och nationella åtaganden när det gäller biologisk mångfald och en hållbar cirkulär bioekonomi. (Bioekonomi är en ekonomi där resurser som används har sitt ursprung i förnybara biobaserade råvaror och i en cirkulär ekonomi stannar resurserna i ett kretslopp i stället för att bli avfall).”

Lennart Bratt förklarar:

– Idag är det svårt att få bifall på frågan om man får avverka den skog som ligger inom fjällnära skog och markägaren har svårt att få ersättning. Det kanske kan förändras till någonting annat i framtiden, det vet vi inte idag, men oavsett vilket måste vi först ta reda på var de områden som bör skyddas finns.