Lång väntetid på ambulansen i Malung-Sälens kommun

Lång väntetid på ambulansen i Malung-Sälens kommun

Invånarna i Malung-Sälen, Älvdalen och Vansbro kommuner får, enligt en granskning som Dalarnas Tidningar har gjort, vänta avsevärt längre på ambulans än andra kommuner i Dalarnas Län. Detta visar statistik från SOS alarm.

– De senaste åren har antalet ambulanser som kommit fram inom 30 minuter minskat ännu mer, en trend som är oacceptabel, oroande och en stor orättvisa som Region Dalarna omgående måste ta tag i. Det är viktigt att Region Dalarna i den pågående ambulansutredningen prioriterar att Malung-Sälens kommuns invånare kan känna sig trygga med att ambulansen kommer i tid vid en nödsituation, säger Hans Undander i ett pressmeddelande.

Måndagen den 13 januari bjöd kommunledningen i Malung-Sälens kommun in ansvariga politiker till ett möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bild: Unsplash.com