Kommunen tecknar nya avtal med wpd kring eventuell vindkraft på Ripfjället

Kommunen tecknar nya avtal med wpd kring eventuell vindkraft på Ripfjället

På tisdagen presenterade kommunen sitt nya arrendeavtal med wpd inför en eventuell etablering av vindkraft på Ripfjället. Därtill har man även tecknat ett avtal kring det omtalade bygdemedlet – ett årligt bidrag till bygden, som betalas ut per uppfört vindkraftverk.

I det 35 sidor (varav 10 st. är bilagor) långa avtalet står att läsa vilka villkor som är gällande, om ett beslut om att etablera verken på Ripfjället tas. Där står även vilka arrendeavgifter som wpd årligen ska betala till alla olika markägare, både kommunala och privata.

– För oss är det en viktig del i den demokratiska processen att alla nu får ta del av dessa avtal så att man själv kan bilda sig en uppfattning innan man ska gå och välja om man är för eller emot det här, säger kommunalrådet Hans Unander.

Det första arrendeavtalet som skrevs hösten 2014 har fått mycket kritik för att inte vara korrekt tecknat. Kommunen menar att det avtalet var ett arrendeavtal för att wpd skulle få tillgång till marken och göra de mätningar som krävs för att kontrollera om vindmängder och vindstyrkor var tillräckliga för en etablering. Om resultaten föll väl ut skulle avtalet omförhandlas, vilket är gjort. Samma förfarande användes vid etableringen av vindkraft på Korpfjället. Många och långa förhandlingar har nu hållits med wpd och en enig kommunstyrelse är mycket nöjda med det nya avtalets utformning.

– Mig veterligen är det få som fått till ett sådant här bra avtal i Sverige, säger Mats Larsson, tidigare ansvarig för mark och skog i Malung-Sälens kommun. Bland annat finns en klausul som säger att Malung-Sälens kommun får en garantiersättning på ett par miljoner om året, oavsett om det blåser eller inte.

Tydligt är också att arrendatorn (wpd) har ansvar för och ska stå för alla kostnader för att montera ned verken och återställa marken, när de är uttjänade.

Hans Unander understryker att inga beslut angående själva etableringen av vindkraftverk är tagna, avtalet behandlar endast markfrågan. Avtalet baseras på andra politiska beslut som tas framöver, efter folkomröstningen den 27 september.

I avtalet om bygdemedel framgår att 40 000 kr/vindkraftverk och år kommer att fördelas mellan företag, föreningar och privatpersoner som ansöker om medel för att utveckla sina olika verksamheter. Av de 40 000 kronorna ska wpd betala ut 25 000 och kommunen 15 000 kr. I slutändan handlar det om ungefär en miljon kronor årligen. Medlen ska i första hand gå till sökanden  inom området (om vederbörande söker) där verken placeras, det vill säga i närheten av Ripfjället. Därefter ska medlen kunna delas ut över hela kommunen, från norr till söder.

– Den eventuella vindkraftsparken på Ripfjället är unik på det sättet att sådana här verk ofta står på mark som ägs av större bolag, men då Malung-Sälens kommun är en av landets största skogsägare finns nu möjligheten att dela ut arrendepengarna, via bygdemedlet, direkt till medborgarna. Om verken uppförs kommer de att stå på drygt 30 hektar av kommunens mark och det totala innehavet är cirka 20 000 hektar.

Kommunen har, innan tecknandet, skickat avtalet för påsyn till en erfaren jurist inom området. Denne återkom med en del synpunkter som wpd gått med på att ändra. För de som vill ta del av de båda avtalen finns de att läsa på kommunens hemsida. Man kan även kontakta växeln eller kansliet för att få ut handlingarna.

Kartan visar kommunens skogsinnehav i det tänkta området och var den eventuella vindkraftsparken är tänkt att ligga.