Kommunen möjliggör för digitala möten i nämnder och styrelser

Nästa ordinarie fullmäktige i Malung-Sälens kommun skulle ha ägt rum den 27e april. Nu väljer kommunen att kalla till ett extra fullmäktige tisdagen den 7e april, för att kunna besluta om att hitta ett nytt datum för folkomröstningen kring vindkraft, som var tänkt att hållas den 17e maj. Dessutom förbereder man för att kunna hålla digitala möten i nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Norén (S) förklarar:

– Vi kommer föreslå att ge valnämnden i uppdrag att, i samråd med Valmyndigheten, hitta ett nytt datum för folkomröstning kring vindkraftsfrågan. Förslaget bör komma till fullmäktige innan sommaren, om det är möjligt. Från det att man tar beslut om ett nytt datum måste det gå ytterligare tre månader innan själva omröstningen kan äga rum. Tar vi till exempel beslut om nytt datum den 22 juni så blir omröstningen tidigast den 22 augusti.

Man hade kunnat välja att ge uppdraget om att hitta ett nytt datum till valnämnden den 27e april, vid ordinarie fullmäktige, men då hade risken varit stor för att röstlängder, röstkort och valsedlar redan varit trycka. Detta hade betytt full kostnad för valet, till ingen nytta.

– I syfte att vara förberedda för eventuella ytterligare restriktioner från Folkhälsomyndigheten har vi nästa tisdag en punkt på dagordningen där vi, efter beslut, kan möjliggöra för digitala möten i nämnder och styrelser. Det innebär att beslut kan godtas utan att alla är fysiskt närvarande – det digitala mötet är tillräckligt, säger Jörgen Norén.