Från och med 1 april får återvinningscentralerna i Malung-Sälen nya öppettider

Från och med 1 april får återvinningscentralerna i Malung-Sälen nya öppettider

Vartannat år genomför Vamas kundundersökningar hos kunderna angående den service de tillhandahåller. Detta görs både i form av kundundersökningar och intervjuer på återvinningscentralerna. I 2019 års undersökning framkom det att öppettiderna var det många som ville att Vamas skulle förbättra.

– Högre kundnöjdhet är en högt prioriterad fråga för oss. Därför har styrelsen beslutat att vi ska göra återvinningscentralerna mer tillgängliga genom att utöka öppettiderna, säger Josefine Lissbol, chef för återvinningstjänster på
Vamas.

Kundundersökningen, som besvarades av 245 personer, visade att 98% är nöjda när de åker från återvinningscentralen. Det som uppskattas allra mest är servicen, personalens kompetens, information och att framkomligheten är bra.

Josefine Lissbol, Chef återvinningstjänster, Vamas. Foto: Dennis Vermeulen

– Det våra besökare önskade mer av var dels öppettiderna och dels bättre förutsättningar för att lämna avfall för återbruk. Vi tycker det är väldigt bra att kunderna vill komma oftare till oss med sitt avfall. Därför utökar vi nu öppettiderna med totalt 36 timmar per vecka, på våra tre återvinningscentraler i Malung, Lima och Sälen. 

De återvinningscentraler med flest antal besökare får flest timmars utökning.

Återvinningscentralen i Lima.
Återvinningscentralen i Sälen.

– I Malung kommer vi att ha öppet varje lördag och i Sälen varje söndag. I Lima utökas öppettiderna till varannan lördag istället för lördagsöppet en gång i månaden. I Malung och Sälen kommer det även nu att vara öppet på torsdagar.


De nya öppettiderna kommer börja gälla från och med den 1 april. För mer information, se www.vamas.se