Folktandvården i Malung och övriga landet kämpar för att locka personal: Guldklockornas tid är förbi

Folktandvården i Malung och övriga landet kämpar för att locka personal: Guldklockornas tid är förbi

Coronapandemins utbrott i mars tvingade Folktandvården i Malung att stänga ned hela sin verksamhet, förutom riktigt akuta fall. Folktandvårdens huvuduppdrag är att bedriva barntandvård och i augusti fick de åter öppna upp för denna verksamhet. Den privata klinik som tidigare fanns i Malung har lagt ned och Vansbro står helt utan tandläkare, vilket gör att deras patienter hänvisas till Malung. Situationen på Malungs Folktandvård är därför i kris.

Verksamhetschef i Malung är Carina Johansson:

– Vi kunde inte ta emot annat än riktigt akuta fall under våren och sommaren. De som hade små problem fick vänta och nu har deras problem växt. Även om coronan naturligtvis påverkat vår situation så är bristen på tandläkare i hela regionen och framför allt i norra Dalarna, det stora problemet.

Bildtext: Dersem Ibrahim, är i dagsläget den enda tandläkaren som är i tjänst i Malung. Carina Johansson arbetar som verksamhetschef och Eva Einarsson är tandsköterska.

För att en fullskalig verksamhet ska fungera behövs fyra tandläkare i Malung. Idag finns en. För ett halvår sedan fanns fyra, men en är nu sjukskriven, en har gått i pension och en har flyttat. Det innebär i praktiken att man jobbar med 25% kapacitet på tandläkarsidan, i Malung. När det gäller tandsköterskor och tandhygienister har man full bemanning. I Sälen är situationen bättre, där ska finnas en tandläkare, vilket det också gör. Dock har man varit utan under en tid och ligger efter även där.

– De tandläkare som kommer till oss trivs bra på den här arbetsplatsen, men många upplever att vi har för lite att erbjuda utanför jobbet.

Folktandvården i Dalarna har tillsatt en krisgrupp för att komma tillrätta med problemet att få en så jämlik vård som möjligt över hela länet och kontakter är nu tagna med kommunledningen i Malung-Sälen, Vansbro, Älvdalen och Orsa för att starta upp en dialog om hur man kan samarbeta för att locka tandläkare till regionen och få dem att stanna, framför allt.

Carina poängterar att detta är ett problem som bara inte bara gäller Malung. De flesta regioner i Sverige har svårt att hitta tandläkare, allra svårast är det för glesbygdsorter att rekrytera. De som studerar till tandläkare vill gärna vara kvar på den ort där de studerar vilket är Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Dessutom verkar det vara så att ungdomar idag är mer rörliga. Man stannar ett par år vid en anställning, sedan vill man prova något nytt. Guldklockornas tid (som man får efter 25 års anställning av samma arbetsgivare, red. anm.) är definitivt förbi.

I dagsläget har alla kliniker en vårdskuld på barn- och ungdomstandvård vilket gör att de måste prioriteras först. Varje dag får personalen i Malung förklara i telefon för patienter som ringer, hur situationen ser ut och att de inte i dagsläget har möjlighet att hjälpa alla. Det känns långt ifrån optimalt, berättar Carina.

– De allra flesta har förståelse och är tacksamma för att de får någon hjälp även om det bara är det mest akuta. Det är få som är irriterade när vi talar om att de får vänta eller försöka söka vård någon annanstans.

Trots ett tufft läge just nu, finns en liten, liten ljusglimt i horisonten.

– För närvarande jobbar vi så hårt vi bara kan, men vi kan inte hjälpa alla just nu. I februari får vi en ny tandläkare till Malung och det känns bra. Men vi behöver ytterligare en eller två. Får vi det så kvarstår fortfarande utmaningen att få dem att stanna. Där behöver vi kommunens och alla invånares hjälp att visa upp vad Malung har att erbjuda, utanför jobbet.

Ju färre tandläkare, desto mer orimliga arbetsförhållanden för de få tandläkare som är på plats, vilket är ytterligare en risk för att tappa den resursen.