Effektiva och mindre kostsamma läkarbesök via Region Dalarnas egen app: Min vård

Effektiva och mindre kostsamma läkarbesök via Region Dalarnas egen app: Min vård

I en vårdapp kan man göra läkarbesök via mobiltelefonen. Apparna har dykt upp på senare år och vi har hört talas om Kry, Mindoktor.se, Doktor.se och allt vad de nu heter. Dessa drivs av privata aktörer. Sedan 2017 har Region Dalarna haft sin egen vårdapp, vid namn ”Min vård”. När du använder denna app för ditt läkarbesök besparar du din vårdcentral från den kostnad de får när du använder en privat aktörs app. Dessutom kommer din journal att finnas enkelt till hands i regionens system, om den behövs i framtiden.

Grunden till vårdapparnas uppkomst är att vi människor har förändrat vårt sökmönster när det gäller våra vårdkontakter, där vi sökt oss mer och mer till digitala lösningar. Sjukvården måste anpassa sig till detta och göra det enklare för patienten att söka dem. 2017 startade Region Dalarna detta arbete. Deras app lanserades på prov 2018 och sedan februari i år är den i permanent drift. Matts Lindgren är sjuksköterska i grunden och har hela Dalarna som sitt arbetsfält, men är stationerad i Vansbro och arbetar som verksamhetschef för ”Min vård”. Han har varit med under hela resan med att ta fram appen:

– ”Min vård” bemannas av vårdpersonal från alla Region Dalarnas olika vårdcentraler. All personal man möter där är anställda i Region Dalarna och vet vilka rutiner som finns på vårdcentralerna runtom i vårt län. Det vet exakt vart remisserna ska skickas och när. De journalför i samma system som regionens övriga vårdinrättningar; vårdcentraler, sjukhus, lasarett. Det gör att det är enkelt att följa upp din journal om du t.ex. söker vård ”utanför” appen, vid ett senare tillfälle, vilket de andra aktörerna inta har samma möjlighet till.

Matts Lindgren, verksamhetschef för appen "Min vård".

När man laddat ned appen går man helt enkelt in i den och bokar en ledig tid. Efter bokningen får man en bekräftelse och innan besöket kommer en påminnelse. När det är dags för besöket loggar man in i appen med sitt Bank-ID och kopplas upp på en videolänk med den läkaren man bokat. I videosamtalet kan man prata med läkaren och visa saker på kroppen om man behöver det. Alternativt har man fotograferat något innan och bilagt fotot i samband med sin bokning. Samtalet sparas inte, det försvinner när besöket är över. Däremot skrivs en journal. Precis som vid ett fysiskt läkarbesök och på ”mina sidor” på 1177.se kan du själv läsa den.

Bilderna ovan visar hur det kan se ut när du går in i appen för att göra en bokning.

Sedan var det detta med det ekonomiska. I Sverige använder man ett solidariskt system för vården i denna bemärkelse: Om man blir sjuk på ett annat ställe än sin Region och söker vård i den stad man befinner sig vid sjukdomstillfället skickas, i efterhand, en faktura till den region där man hör hemma. Samma sak gäller för vårdapparna: Om man bokar besök i en app som drivs av en privat aktör eller av en annan Region skickas alltid en faktura till Region Dalarna för att du är hemmahörande där. Denna faktura ligger på runt 500 kronor.

– De privata vårdapparna är dessvärre en ekonomisk belastning för regionerna. Genom att använda vår egen app stannar de ekonomiska medlen i vår region. Dessutom gör det både patientens och vårt arbete smidigare. Det finns säkert en del bra saker som görs via privata vårdappar, men hur det än är så dränerar de pengar från de vårdinstanser som vi masar och kullor är beroende av till vardags, berättar Matts.

De senaste veckorna har användandet av appen ökat markant i och med Coronakrisen och folk har blivit varse om att den finns. De flesta besök i appen handlar i dagsläget om Corona. Matts berättar att man får en bra bild av en patients allmäntillstånd via videolänk:

– Vi kollar bland annat andning. Vi kan skapa oss en bra bild både utifrån det vi ser och utifrån själva samtalet med patienten. Vinsten är att man i många fall inte behöver besöka en vårdcentral fysiskt där det finns uppenbar risk för smittospridning. Självklart kan personer från andra regioner söka sig till vår app, men vårt huvudfokus är förstås ­­­Dalarnas befolkning.

Ett besök i ”Min vård” kostar 100 kronor för patienten (högkostnadsskyddet gäller) och betalas via faktura.