E45:an byggs om i Mora

I Malung passerar Europaväg 45 rakt genom centrum via ett trafikljus och en rondell – tämligen smärtfritt. I Mora ser det annorlunda ut och trafikflödet genom orten är vid rusningstider, väldigt långsamt. Under cirka två års tid kommer därför Europaväg 45 att byggas om, genom Mora.

I förra veckan blev Trafikverkets upphandling med tilltänkt entreprenör klar och ombyggnationens start blir tidigast i slutet av juni, men troligen mot slutet av sommaren. Bygget sker i två etapper där man börjar med sträckan Noretbron-Älvgatan. Den etappen bör vara klar ungefär ett år efter byggstart. Båda etapperna beräknas vara klara 2022.

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att ombyggnationen görs för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter genom tre nya cirkulationsplatser, fler körfält, gångtunnel, samt nya cykelpassager.