Det känns som att kämpa mot Goliat…

Förra hösten byggdes vägen mellan Dala-Järna och Vansbro om, för att öka trafiksäkerheten. Den nya dragningen av vägen går genom ett område med skog och minimal bebyggelse. I närmare 30 år har det tvistats om att vägen från Tandö till Bu i Lima är smal, krokig och farlig – den bör byggas om. Förslag efter förslag från Trafikverket har avvisats, bland annat det som föreslog en ombyggnation i skogen, öster om vägen, men nu har beslut tagits om att den ska byggas om med början våren 2021. I vissa fall rakt genom bebyggelsen.

Kjell-Åke Nilsson och Liliann Magnusson i östra Ofors är två av dem som påverkas allra mest, till det sämre, av den kommande ombyggnationen. Den nya vägen kommer att gå rakt genom Kjell-Åkes uthus med vedbod och dylikt, vilket innebär att han helt enkelt måste flyttad den, om han vill ha den kvar. Liliann får den nya vägen ungefär åtta meter (men själva vägområdet bara fyra meter) från husknuten och blir av med sin utfart.

– Jag fick ett bud från Trafikverket om att de skulle köpa uthuset och sedan riva det. Dels var budet alldeles för lågt, dels vill jag inte riva det då jag inte har någon annanstans att förvara det som finns där inne. Huset har dessutom timmerstommar som förmodligen är från 16- eller 1700-talet, så det känns fel att förstöra det, säger Kjell-Åke.

Den nya vägen ska passera rakt genom Kjell-Åkes uthus (som syns i bakgrunden) och precis utanför Lilianns sovrumsfönster.

Istället använder han nu de pengarna han får för upplåtelsen av hans mark till bygget och ett bidrag har får från Trafikverket för att kunna flytta det. En process som kräver lyftkranar och eventuell tillfällig nedmontering av en elledning. Även Lilian har blivit erbjuden att sälja huset, men de pengar hon skulle få skulle långt ifrån räcka till att köpa eller bygga ett nytt, så det var inget alternativ. Att lämna föräldrahemmet var heller aldrig lockande över huvud taget.

– Jag får nya fönster och extra isolering – på en vägg, plus ett litet bullerstaket framför trappen för att dämpa ljudet från trafiken, berättar Liliann.

Den gamla banvallen i Ofors-Lillmon. Det fanns ett förslag att vägen skulle dras längs med denna, men det förslaget är ratat sedan flera år tillbaka, efter överklagan.

Den aktuella sträckan från Tandö till Bu mäter cirka 7 kilometer. Två tidigare förslag som diskuterats genom åren har varit att dra vägen utefter den gamla banvallen, väster om den befintliga vägen eller öster om vägen, genom skogen.

– Vi har fått höra att det östra alternativet, genom skogen, är alldeles för dyrt, men det gick ju att bygga genom skogen i Dala-Järna, så varför skulle det inte gå här, undrar Kjell-Åke? Om det är pengar det handlar om så borde väl det minst kostsamma alternativet vara att göra en ny väg längs med den gamla banvallen – fundamentet ligger ju redan på plats.

På gärden och tomter finns idag pinnar utsatta för att märka ut var den framtida vägen ska gå.

Kjell-Åke och Lilian har båda lämnat skrivelser till Trafikverket och bett dem överväga andra alternativ.

– Vi vill också ha en ny väg, precis som alla andra som bor i området, för den nuvarande är inte bra. Det är dock märkligt att man klubbar igenom det sämsta tänkbara alternativet för alla. De andra alternativen hade knappt påverkat bebyggelsen och den här vägen hade blivit en perfekt liten byväg, resonerar Kjell-Åke.

– Med tanke på utbyggnadstakten i Sälen så måste vägen gissningsvis ändå byggas om eller breddas igen om tiotalet år, hur många hus och gårdar påverkas då? Perspektivet att dra vägen där det nu är tänkt är därför kortsiktigt, vilket vi framfört, men vi inte har någon talan. För ett par år sedan provade några andra bybor att överklaga den tänkta vägsträckningen. Ärendet gick ända till regeringsrätten, där det blev avslag. Det känns lite som att kämpa mot Goliat…fortsätter Liliann.

Liliann Magnusson och Kjell-Åke Nilsson är av uppfattningen att det borde gå att hitta en alternativ och bättre sträckning av vägen.

De har båda pratat med den personal som varit på plats i Ofors för att projektera och berättar hur de brukar skaka på huvudet och fråga varför inte vägen dras längs den gamla järnvägen? Båda är också av uppfattningen att hade nuvarande sträckning lagts som förslag, så hade det förmodligen aldrig gått igenom då vissa områden längs sträckan numera är klassade som ”Natura 2000”.

I höst görs beräkningar på vad de olika fastighetsägarna längs med sträckningen får för ersättning för upplåtelse av sin mark och Kjell-Åke har fått besked om att hans uthus ska vara flyttat senast den 1 mars nästa år. Byggnationen börjar därefter. Projekttiden är beräknad till två år och 2023 ska alltså den nya vägen ligga klar. Då kommer bilister tillåtas att åka 80 km i timmen, jämfört med dagens hastighet som är 70 km i timmen.