Coronaläget i Malung-Sälen

Coronaläget i Malung-Sälen

Vi ringde upp Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom och ställde några frågor.

Hur ser smittspridningen ut i Malung-Sälens kommun?
– Dalarna har just nu en medelhög smittspridning om man ser till riksgenomsnittet i Sverige.
De senaste veckorna har det gått lite upp och ner och man kan egentligen inte koppla något direkt samband med ökad smittspridning efter till exempel sportlov och påskhelg. Man har också en viss eftersläpning i inrapporterade siffror, vilket gör det lite mer komplicerat att säga en exakt siffra.

Just nu bedriver högstadiet och gymnasieskolan i Malung distansundervisning under lite olika former. Hur ser rekommendationerna ut från Regionen, bör man fortsätta med det?
– Distansundervisning är tillåtet från högstadiet och uppåt och har man smittspridning på en skola så bör man vidta åtgärder. Har man däremot smittspridning i samhället så bör man se till att anpassa skolmiljön på ett sätt så att eleverna kan hålla avstånd. Exempel på det kan vara att inte alla har rast samtidigt, börjar skolan olika tider, att man inte blandar olika klasser i gemensamma lokaler, att man ser till att inte alla elever har lunchrast samtidigt och att det finns tillräckligt med plats så att det inte uppstår trängsel i onödan. När man samlar barn och ungdomar kan det vara svårt att undvika, men man ska sträva efter att ha så pass glest i skolan att det inte uppstår.

Finns det någon prognos för när smittkurvan kan tänkas börja plana ut?
– Nej, har man sett till alla prognoser hittills så vet man att de slagit fel, men om man jämför senaste året då vi haft covid-19 så ser man en viss säsongsvariation. Förra året den här perioden så hade vi en topp även då som senare mot sommaren planade ut och under sommaren hade vi några fåtal fall. I år har vi även vaccinet som verkar ha haft stor effekt.

Bör alla vaccinera sig?
– Absolut, det är väldigt väsentligt. Vi ser effekten nu av att vaccinationerna av de äldre har fungerat. Det är inga över 80 år som ligger inne just nu som är vaccinerade och förra året när vi inte hade vaccin så var det de som var allra sjukast och krävde inneliggande vård.

Trycket är hårt på vården nu och om det inte är samma ålderskategori som behövde läggas in tidgare, vilka är det då som vårdas inne nu?
– Det är fortfarande ålder som har betydelse, majoriteten av de som intensivvårdas är över 60 år och några enstaka är under 60 år.

Om man är överkänslig mot andra vaccin eller läkemedel, ska man ta vaccinet eller inte?
– Det kan man diskutera. I samband med vaccinationen uppger man om man haft en livshotande reaktion vid något tidigare tillfälle och då kan man bli remitterad till en specialmottagning som vi har. Där kan man sedan resonera och bedöma riskerna kring huruvida man ska vaccinera sig eller inte.

Om man lever flera i samma hushåll och en vaccinerar sig, kan man då smitta övriga familjemedlemmar av symptomen man får i samband med vaccinet?
– Det kan man inte, men däremot är det inte riktigt klarlagt hur smittsam man är om man är vaccinerad, blir utsatt för virus och får en asymtomatisk infektion. Sannolikt så smittar man mindre eller inte alls om man är vaccinerad. De reaktioner man får av vaccinet är ingenting som gör att man är smittsam.

Smittskyddsläkare Anders Lindblom. Foto: Region Dalarna