Bokrean: Folk köar kl. 06 på öppningsmorgonen!

Bokrean: Folk köar kl. 06 på öppningsmorgonen!

Bokrean är ett årligt evenemang i Sverige som startade redan i slutet av 20-talet. Traditionen håller ännu i sig och för Marie Jernberg och hennes kollegor på Malungs Bokhandel är bokrean en av årets höjdpunkter.

– Varje år är man lite orolig för om det verkligen kommer att stå folk utanför dörren kl. 06 när vi öppnar, men det gör det! Så länge det fortsätter att vara så kommer vi att öppna kl. 06. Första timmen har vi fullt upp med att serva de kunder som vill vara säkra på att få tag på de exemplar de har bestämt sig för.

I år startade rean i tisdags, den 25e februari. Startdatumet är samma för alla landets bokhandlare, sedan är det upp till var och en av dem hur länge den håller på. Marie håller rean öppen så länge det finns böcker kvar i princip – det brukar ta runt två veckor innan reahyllorna gapar tomma. Men vill man ha de mest populära titlarna gäller det att vara ute i tid, antalet sjunker varje dag.

Är bokrean fortsatt viktigt för er bokhandlare?

– Absolut! Självklart är det viktigt för oss, rent försäljningsmässigt, men det är även en viktig tradition i samhället, som många faktiskt går och väntar på och det är en förmån att få vara med och jobba med den. Det är kanske svårt att tro med tanke på ljudböcker, näthandel och annat, men vi ser varje år på bokrean att den fysiska boken fortfarande läses. Åtminstone i vår kommun och det är vi såklart oerhört tacksamma för.

 

Urvalet på rean bestäms av den bokkedja butiken tillhör. I Maries fall innebär det att förlaget ”Ugglan” bestämmer vilka titlar kunderna kan välja mellan. Tillströmningen av läsare styrs givetvis av detta, men Marie och hennes kollegor är nöjda med förlagets val av titlar de senaste två åren. Försäljningen i år är hittills den samma som fjolåret. Från andra bokhandlare har Marie hört både stigande och sjunkande försäljning, medan trenden i Malung är stabil.

Under bokrean säljs det böcker från alla genrer, det finns alltid en kund för varje bok, men en genre som är extra populär är barnböcker.

– Det är riktigt roligt att barnböcker går så bra, trots den digitala värld vi lever i. Så länge barnen, eller snarare deras föräldrar, köar utanför vår dörr kl. 06, när bokrean öppnar så kommer vi med glädje att ställa några extra väckarklockor kvällen innan.

BOKREAN SOM FENOMEN:
Tidigare var bokrean viktigare för bokhandlare än julhandeln, så är det inte längre.

Inför bokrean trycks ibland särskilda reaupplagor av populära böcker.

Bokrean började för att bokförlagen ville få sina restupplagor sålda.

Under 1930-talet började förlagen enas om bestämda datum varje år, runt den 15 februari.

År 1940 gick tre förlag samman och tryckte den första gemensamma reakatalogen. 1945 samsades 14 förlag i samma katalog, med över 900 titlar. Detta var billigare för de inblandade förlagen, och gav även en kraftfullare marknadsföring.

Under 50- och 60-talet ökade medias och allmänhetens intresse för bokrean som då blev ett gigantiskt jippo.

Intresset för bokrean sjönk under 1970-talet, bland annat på grund av att bokförsäljning genom bokklubbar och stora varuhus blev en stor konkurrent till bokhandlarna.

I slutet av 1980-talet vid tog man åtgärder för att vända bokreans dåliga rykte och sviktande försäljningssiffror. Specialupplagor och kartonageböcker rensades bort och rejäla prissänkningar infördes. Åtgärder var lyckade och bokrean fick tillbaka sitt goda rykte.