Autoform i Malung korttidspermitterar personal

Företaget Autoform med fabrik och tillverkning i Malung tvingas till korttidspermitteringar på grund av Coronakrisen. Kunderna ute i Europa har dragit ned sin produktion, vilket lett till en viss försäljningsminskning för Autoform.

      – Vi kommer att gå ut med korttidspermitteringar från och med nästa vecka. Det är viktigt att notera att det alltså inte handlar om uppsägningar, utan om förkortade arbetstider för flertalet i vår personalstyrka. Vi har gjort upp med facken att vi, som det ser ut nu, kommer att permittera personal i en månad, men vi följer läget på daglig basis och har avstämningar med facken. Vi försöker att anpassa oss på bästa sätt, så beslut kan komma att ändras med kort varsel, säger Autoforms VD, Bo Thomsner.

Bo Thomsner, VD för Autoform.

Bo konstaterar att läget är som det är och det gäller att vara aktiv och följa med i händelseutvecklingen samt anpassa sig för att försöka minimera skadorna så mycket som möjligt. Företagets mål är att gå stärkta ur krisen och kanske kan de i slutändan stärka konkurrensfördelarna.

– Arbetstiderna kommer att minska på de flesta avdelningarna, men vissa avdelningar kör för högtryck och där behöver vi inte dra ned på arbetstiderna, säger Bo Thomsner.