Arbetslivsresurs AB har etablerat kontor i Malung-Sälen

På Torggatan 10 i Malung har nu Roberto Malek öppnat upp dörren för företaget Arbetslivsresurs lokala kontor i vår kommun. Företaget är rikstäckande och jobbar med att stötta organisationer och individer i förändringar och är en stor leverantör inom bland annat området: omställning. När Roberto och hans familj flyttade från Göteborg till Sälen för två år sedan, efter att ha tillbringat några sommardagar i Lindvallen och blivit ”fjällfrälsta”, upptäckte han hur kompetensförsörjningen i kommunen behövde förstärkas.

Roberto har jobbat med individ- och näringslivsutveckling kopplat till arbetslivet sedan 2011. I Malungs-Sälen såg han att det behövdes ett komplement till då rådande tjänster som erbjöds i kommunen, för att förstärka individens och organisationens utveckling gentemot näringslivet.

– Jag drivs av att se individer och företag utvecklas! I min ryggsäck finns erfarenhet av arbete med bemanning, omställning, organisatorisk stöttning, vägledning med ett coachande förhållningssätt, mentorskap och liknande. Efter gedigen research insåg jag att istället för att uppfinna hjulet två gånger var det bättre att ta kontakt med Arenakoncernen som jobbar etablerat med dessa frågor och har större resurser. Och vi fann varandra. Arbetslivsresurs är ett av deras dotterbolag och nu har vi bestämt oss för att stärka styrkor i Malung-Sälens kommun och dess kranskommuner och vara en brobryggare till näringslivet.

Fokuset i Robertos arbete ligger på små- och medelstora företag. Redan idag finns ett avtal med Arbetsförmedlingen i Malung där Arbetslivsresurs ska jobba med stöd och matchning som är för de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och är i behov av intensivt och anpassat stöd när de söker jobb. I dessa fall vänder man sig först till Arbetsförmedlingen.

Roberto Malek, ansvarig vid Arbetslivsresurs kontor i Malung-Sälen.

– Vi jobbar bland annat med att inkludera individer på en arbetsplats och att vägleda individer som står långt från arbetsmarknaden, så de kommer närmare den. Vi jobbar med ömsesidig respekt – det är viktigt att känna sig sedd och hörd. Motivation och engagemang är saker som inte alltid kommer av sig självt, vi jobbar även med det i stor omfattning.

Roberto berättar hur man kan vägleda alla oavsett var de kom ifrån eller vilka förutsättningar de har. Om man gör det på rätt sätt. Förberedelse, implementering och uppföljning av inkluderingsarbetet är bärande element i den processen. För att resultatet ska bli bra krävs det att också organisationer och företag är väl förberedda och det är något som Arbetslivsresurs också valt att fokusera på, vilket leder vidare till ytterligare ett ledord i att stärka styrkor: samverkan.

– I Arenakoncernen har vi tillgång till verktyg som gör att vi på Arbetslivsresurs kan skräddarsy lösningar till våra kunder. Ett exempel är rehab-plan för någon som är sjukskriven, det är dagens företag ålagda att ha. Vi hjälper dem med det. För att må bra måste man ha viljan till det, där kan vi inspirera och stötta. Ett annat exempel är att bidra med att förstärka kompetensförsörjningen och planeringen av kompetensutvecklingen i vår kommun.

Matchning handlar om att rätt person hamnar på rätt plats, men det är inte så lätt som det låter att åstadkomma. Vi lever i ett samhälle där vi som individer tyvärr lätt hamnar utanför ett ”innanförskap”. Det är en erfarenhet Roberto har med sig i sin ryggsäck. Han har gett individuella verktyg via föreläsningar och workshops, som har inspirerat och väglett över 300 personer som av olika anledningar hamnat i ett utanförskap, att komma bland annat närmare arbetsmarknaden och vara inkluderade. Via mentorskap och beprövade metoder har han stöttat organisationer främst inom det privata näringslivet lokalt och regionalt i utvecklingsarbetet, inom områden som CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbar verksamhet för att förstärka deras process inom till exempel HR-frågor, kompetensförsörjning och inte minst kulturell inkludering. Roberto har extra hjärta för att vara en dörröppnare mot arbetslivet för människor med funktionsvariationer samt skola och näringsliv.

Några av de kompetenser som Arbetslivsresurs erbjuder.

– Jag skulle en gång rekrytera en döv person och undrade hur jag skulle klara det…men begränsningen låg hos mig. Hon lärde mig att man med modern och enkel teknik kommer långt, så tillsammans fixade vi det och hon fick uppdraget.

Roberto menar vidare att det inte är någon ”rocket science”, men betonar vikten av att kunna ställa de rätta frågorna hos både den arbetssökande och den tilltänkta arbetsplatsen.

– När det gäller en sökande brukar jag ofta börja i andra änden och fråga: Vad vill du inte jobba med? och vad kan du inte jobba med? Att fundera över dessa frågor är många gånger lättare för en person för att göra sig medveten om sina begränsningar eller sina kommande valmöjligheter. Dock väldigt nyttigt att börja fundera över om man till exempel står utanför arbetsmarknaden. På individnivå måste man vara medveten om konsekvensen av de val man gör och få berättat och förklarat för sig hur man ska eller inte ska vara på olika arbetsplatser. Och det är upp till arbetsgivaren att presentera, men ibland har de inte de resurserna. På Arbetslivsresurs kan vi då gå in och stärka både företaget och individen. Vårt mål är att stärka styrkor – både individens och företagets.

Roberto avslutar med att denna satsning välkomnas då Arbetslivsresurs är ett komplement till det som redan görs idag, men framförallt har de lokalkännedom och finns lokalt, nära till hands.