Konstaterat fall av Corona i Malung-Sälen

Konstaterat fall av Corona i Malung-Sälen

En brukare inom den kommunala verksamheten har konstaterats smittad av covid-19 och vårdas sedan förra veckan på Falu Lasarett. Detta meddelades via kommunens hemsida i torsdags kväll. Kommunen har hela tiden haft beredskap för att detta skulle hända och har nu som en försiktighetsåtgärd uppmanat personer som träffat brukaren att stanna hemma i 14 dagar, för att minska risken för smitta.

En kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten vid Region Dalarna förs, för rådgivning och kommunen följer givetvis deras rekommendationer. Arbetet med förebyggande insatser för att hindra smittspridning fortsätter och vårdpersonal följer de basala hygienrutinerna i kontakt med brukare.

Kommunens informationen avslutas med: ”På grund av patientsekretessen kommer vi inte lämna ut ytterligare uppgifter kring det här ärendet.”