Kommunalrådet Hans Unander riktar skarp kritik mot Lantmäteriet

Kommunalrådet Hans Unander riktar skarp kritik mot Lantmäteriets långa handläggningstider. Något han även gjorde för 3 år sedan. Han anser denna fråga vara extra viktig för Malung-Sälens kommuns utveckling då här görs många skogliga affärer, som drar ut alldeles för långt på tiden. Samma sak när det gäller tillstånd för byggnationer. Ända sedan han lämnade riksdagen har han arbetat med denna fråga och vid flertalet tillfällen kontaktat och mött ansvariga personer i riksdagen, men ingenting händer. Nu har han tröttnat än en gång och skriver ett öppet brev till Susanne Ås Sivborg och Per Bolund.

Öppet brev till Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg och bostadsminister Per Bolund – varför händer det ingenting?

I en artikel i Dagens Industri från juni 2017 uttryckte jag mig att Lantmäteriet är ”de söligaste av de söliga.” Nu har det gått tre år och jag menar att Lantmäteriets utlovade förbättring kring kommunala ärendens handläggningstider inte alls är uppfylld.

Jag har länge ansett att Lantmäteriet inte sköter sitt uppdrag på ett korrekt sätt och för några år sedan ansökte därför Malung-Sälens kommun om att få bilda ett kommunalt lantmäteri. Det avslogs dock av regeringen som då gjorde bedömningen att Malung-Sälen var en för liten kommun för att bedriva en effektiv verksamhet. Samtidigt fick vi till oss att man förstod problemet och att det skulle bli en förbättring.

Någon bättring har inte skett och därför vill jag nu fråga Bolund och Ås Sivborg;

  • Vad har gjorts för att snabba på Lantmäteriets arbete och korta de långa handläggningstiderna?
  • Om något gjorts – varför ser vi ingen effekt?
  • Eftersom det tagit så lång tid och problemen ändå inte är lösta, varför motsätter ni er ett kommunalt lantmäteri i Malung-Sälen?


Konsekvensen blir att investeringar och fastighetsregleringar kring skogsfrågor inte kan genomföras och utvecklingen av kommunen försenas på grund av långa handläggningstider.

Från vårt håll är det ytterst anmärkningsvärt att inte Malung-Sälens kommun får bilda ett eget lantmäteri, trots att det skulle bidra till att lösa problematiken.  

Flera andra kommuner i landet har redan bildat egna kommunala lantmäterier och deras handläggningstider är betydligt kortare än lantmäteriets. Den här förbättringen vill vi i Malung-Sälens kommun också ha.

I förlängningen innebär det att ge det lokala näringslivet den möjlighet det förtjänar och landsbygden en möjlighet att fortsätta utvecklas. Här finns så mycket potential som på grund av söliga myndigheter står outnyttjad.

Nej – det måste bli en skärpning på både regeringen och Lantmäteriet. Klarar man inte av uppgiften varför kan inte vi få göra uppgifterna lokalt istället?

Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordf. Malung-Sälens kommun

Kommunalråd Hans Unander (S). Foto: Timea Hedlund