Annonsera i Malungsbladet

För att annonsera kan du antingen ringa oss på tel. 0280-120 00 eller maila oss ditt annonsmanus på tidningen@malungsbladet.se.
Du kan naturligtvis även besöka vår redaktion för inlämning av din annons eller skicka den med vanlig post. 

Annonsstorlekar och priser

Manusstopp torsdagar kl.12.00

om inget annat annonserats i Malungsbladet

Radannonser för privatpersoner 
Gratis och gäller endast för privatpersoner, max 10 rader/tillfälle. Annonsmanus mailas till tidningen@malungsbladet.se
Manusstopp torsdagar kl. 12.00

Annonstorget
Endast för privatpersoner och karaktär av affärsverksamhet. 150 kr/modul.
Med bild/foto 300:-
Annonsmanus mailas till tidningen@malungsbladet.se
Manusstopp torsdagar kl. 12.00

 

OBS! Endast förskottsbetalning på Annonstorget, till Plusgiro: 37 34 31-6. eller swisha på nr. 1236571178

 

 

Annonstext som på något sätt misskrediterar person, företag. e.d. införes ej.